A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică angajează un/o expert/-ă în comunicare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/experte în comunicare pe o perioadă de 2 luni.

1. Context

Centrul de Consultanţă şi Educaţie Civică este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, înregistrată la I.P. „Agenția Servicii Publice” în data de 18 septembrie 2018.

A.O. Centrul de Consultanță și Educație Civică implementează în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019 proiectul „Încurajarea incluziunii politice din perspectivă etnică și de gen. Prezentarea avantajelor sociale ale implicării persoanelor de etnie romă (în special a femeilor) în procesul decizional”. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul își propune să furnizeze date despre situația din țară la capitolul participării politice a persoanelor de etnie romă, în special al femeilor, inclusiv, necesitățile lor de instruire în materie de participare electorală și politică și să realizeze instruiri țintite spre zonele cu mai multă vulnerabilitate.

2. Obiectul concursului și descrierea sarcinilor expertului/-tei selectate:

Obiectul concursului. Realizarea componentei de comunicare a proiectului și asigurarea vizibilității activităților desfășurate.

 Sarcinile expertului/-ei. Persoana selectată va:

 • asigura vizibilitatea activităților proiectului, a organizației care implementează și a organizațiilor care finanțează proiectul prin intermediul propriilor canale de comunicare ale organizației și mass-media;
 • stabili și va menține relațiile cu mass-media;
 • planifica și organiza evenimentele publice conform specificațiilor din proiect;
 • participa la toate evenimentele din cadrul proiectului;
 • crea la necesitate conturi pe rețelele de socializare pentru beneficiarii/-rele direcți/-te ale proiectului și va administra grupul închis al acestora;
 • participa la analiza datelor statistice rezultate din cercetarea sociologică planificată în cadrul proiectului și va coordona în de aproape și va contribui la procesul de creare a infograficelor și a landing page-ului pe care acestea vor fi plasate;
 • participa în calitate de co-moderator la seminarul de instruire planificat în cadrul proiectului;
 • elabora un scurt filmuleț care va prezenta rezultatele proiectului și opinia beneficiarilor (1-3 minute)
 • elabora comunicate de presă, prezentări, articole, istorii de succes si alte materiale la solicitarea directoarei de proiect;
 • monitoriza, evalua și raporta permanent asupra acțiunilor de comunicare.
 • realiza alte sarcini delegate de către directoarea de proiect.

3. Livrabile minime

 1. Un comunicat de presă privind cu rezultatele cercetării sociologice și indicarea paginii landing;
 2. Un banner electronic pentru plasarea pe paginile web ale partenerilor;
 3. Un grup Facebook închis pentru comunicare și schimb de experiență între participanții proiectului;
 4. Un filmuleț video cu o durata de 1-3 minute despre rezultatele proiectului și opinia beneficiarilor.

4. Perioada și regimul de activitate

Contractul de prestări-servicii va fi încheiat pentru perioada 1 februarie 2019 – 31 martie 2019. Expertul /experta în comunicare va activa part time: 30 de zile pe parcursul a 2 luni (aproximativ 15 zile lunar). Persoana contractată va lucra de la distanță. În perioadele când se vor desfășura activități în cadrul proiectului,  aceasta va activa în locațiile în care se vor desfășura evenimentele.

Onorariul va fi achitat lunar după prezentarea raportului de activitate și semnarea actului de executare a serviciilor pe luna respectivă.  

5. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului

Calificări profesionale:

 • Studii superioare în jurnalism, comunicare, alte domenii relevante;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul jurnalismului și/sau al comunicării;
 • Cunoașterea la nivel de lucru a limbii române și ruse
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Experiență anterioară în desfășurarea activităților de comunicare pentru proiecte/ organizații;

Calificări personale:

 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.
 • Abilităţi organizatorice, de comunicare şi negociere;
 • Capacitate de a lucra independent şi în echipă;
 • Capacități de management eficient al timpului;
 • Abilități demonstrate de a opera în limitele unui buget și de a asigura rezultate de calitate.

6. Condiţii de participare

În vederea participării la concurs peroanele interesate urmează să prezinte:

1) CV actualizat din care să reiasă întrunirea condițiilor de calificare și experiența solicitată;

2) Oferta financiară care va specifica suma brută solicitată pentru o zi lucrătoare

Criteriile de evaluare a ofertelor: Ofertanții/-tele vor primi maxim 60 de puncte pentru calificările profesionale și personale și 40 – pentru oferta financiară în bază următoarelor criterii:

Criterii tehnice

Punctaj

Maxim posibil

Diplomă de licență în Relații Publice, comunicare, jurnalism sau alte domenii relevante;

Diploma de licentă – 5 puncte; Masterat sau doctorat - 10 puncte; 

10 puncte

Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul jurnalismului și/sau al comunicării;

3 ani – 15 puncte; fiecare an suplimentar – 5 puncte până la maximum 30 de puncte

30 puncte

Experiență anterioară în desfășurarea activităților de comunicare pentru proiecte/ organizații

O experiență similară – 10 puncte, fiecare experiență adițională – 5 puncte  până la maxim  20 de puncte

20 puncte

Punctaj tehnic maxim

60 de puncte

Oferta financiară

Punctajul pentru oferta financiară va fi calculat conform următoarei formule:

Punctaj = oferta financiară minimă recepționată/ oferta financiară evaluată*40

 40 puncte

Câștigătoare va fi desemnată persoana care va acumula punctajul cel mai mare (cumulativ pentru oferta tehnică și financiară).

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului  egal.

Termenul limită de prezentare a dosarului:  25 ianuarie 2019, ora 17.00. Ofertele vor fi prezentate în format electronic, prin e-mail la adresa: bordeianudoina@gmail.com. Dosarul va include CV și oferta financiară.  

Pentru informaţii suplimentare: 069522080, bordeianudoina@gmail.com.

Persoana de contact – Doina Bordeianu, directoare de proiect.

logo EEF disclamer

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.