hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de continuitatea activității

Obiectivele postului: 

-implementarea și gestionarea Sistemului de Management al Continuității Activității

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar, audit sau continuitatea activității; 
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, audit sau continuitatea activității; 
- Cunoştinţe ale sau în domeniul continuității activității; 
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar; 
- Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă. 

Principalele atribuții funcţionale:

- exercitarea cu și fără supervizare a inventarierii tuturor proceselor din cadrul BNM cu identificarea proceselor critice 
exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de disponibilitate pentru procesele critice 
- selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de disponibilitate identificate 
conlucrarea cu subdiviziunile implicate în vederea elaborării planurilor de continuitate pe subdiviziuni și aferent proceselor critice 

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 07.10.2018

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.