hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de supravegherea TIC la bănci

Scopul și atribuțiile direcției:

- implementarea și gestionarea Sistemului de Management al Continuității Activității (în continuare SMCA), Sistemului de Management al Securității Informației (în continuare SMSI);

- exercitarea funcției de supraveghere a domeniului SMSI în cadrul băncilor licenţiate și în cadrul emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari;

- precum și exercitarea funcției de Control Operativ al activității BNM.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul auditului și/sau tehnologiilor informaționale; 
- Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, TI sau audit; 
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar; 
- Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Cunoștințe aferent familiei de standarde ISO 27000, securității informației, gestiunii riscurilor de securitate a informației, managementului continuității activității, cunoștințe în domeniul rețelelor de comunicații și ale limbajelor de programare; 
- Posesia certificatelor internaționale de competență profesională;

Principalele atribuții:

1. Exercitarea funcției de supraveghere TI din partea BNM la băncile comerciale din RM.;

2. Întocmirea rapoartelor aferente, pregătirea informației relevante pentru procesul de coordonare a proiectelor rapoartelor şi argumentare a concluziilor BNM;

3. Participarea la identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor de continuitate a activității și de securitate a informației;

4. Identificarea, selectarea şi implementarea mijloacelor de control adecvate.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 1 octombrie 2018

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.