Reprezentanța în RM a Fundației „Terre des hommes” angajează un expert

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Reprezentanța în RM a Fundației „Terre des hommes”, Lausanne-Elveția (Tdh Moldova) angajează un expert pentru elaborarea unui concept de protecție a copilului în situații de stradă în Republica Moldova.

Domeniul vizat: Protecția copilului.

Esența activității: elaborarea unui concept de protecție a copilului în situații de stradă în Republica Moldova sub aspect multidimensional (servicii primare, servicii specializate și servicii cu specializare înaltă pentru copii aflați în situații de stradă).

Descrierea detaliată a activității:

Expertul va realiza următoarele activități:

  • Va analiza situația copiilor în situații de stradă (descrierea problemei în evoluție prin analiza datelor cantitative și calitative existente) și va argumenta necesitatea intervenției în acest domeniu. 
  • Va elabora și propune un model de protecție a copiilor în situații de stradă.
  • Va elabora regulament și standarde cu privire la servicii sociale specializate pentru copii în situații de stradă și îl va ajusta cu sugestiile actorilor relevanți în domeniul protecției copiilor.           

Modalitatea de desfășurare a activității de consultanță: Expertul și Tdh vor agrea de comun acord cea mai convenabilă modalitate de desfășurare a activității. În caz de necesitate, Tdh poate oferi un spațiu pentru lucru, contacte și informații necesare pentru exercitarea activității. Expertul va menține o comunicare strânsă cu Tdh pentru a interveni cu recomandările de rigoare la diferite etape ale activității.

Timp de muncă, perioada de realizare a activității: Începutul perioadei de realizare – august 2018. Candidatul la această poziție va face o estimare a timpului de muncă necesar pentru desfășurarea activității și o va include în oferta înaintată pentru poziția dat

Cerințele față de expert:

  • Studii relevante domeniului de expertiză solicitat: psihologie, asistență socială, sociologie, drept sau alte domenii relevante;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul cercetării problemelor sociale, în special celor ce vizează copiii și protecția acestora;

Modalitatea de participare la concurs: Persoanele interesate pot expedia prin e-mail cererea lor de participare la adresa office@tdh-moldova.md,  sau o pot depune fizic la adresa Tdh: Chișinău, str. Nicolaie Iorga Nr.6, ap.3, MD-2009, indicând poziția pentru care aplică.

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă:

  1. CV-ul;
  2. Scrisoare care argumentează interesul pentru poziție și experiența candidatului în domeniul de expertiză indicat;
  3. Oferta financiară (incluzând perioada de realizare și toate cheltuielile pentru executarea serviciilor);

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 iulie 2018. Doar candidații selectați vor fi invitați pentru interviu.

 

 

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Terre des Hommes |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.