A.O. Gender-Centru anunță concurs de oferte în vederea selectării unui/unei expert/e sau companii care va efectua un sondaj de opinie cu referire la percepțiile față de femeile în procesul decizional

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termeni de referință privind

Selectarea unei/unui expert/e sau companii care va efectua un sondaj de opinie cu referire la  

percepțiile față de femeile în procesul decizional.

Gender-Centru anunţă concurs de oferte în vederea selectării unei companii/organizații, expert/ă pentru efectuarea unui sondaj naţional de opinie cu privire la identificarea percepțiilor reciproce ale femeilor din sfera politică și a celor din societatea civilă.

Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Participarea echilibrată în procesul decizional,  implementat de Gender-Centru și Clubul Politic al Femeilor 50/50, în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women, finanțat de Guvernul Suediei.

Obiectivul concursului constă în selectarea unui expert/e sau a unei companie/organizaţii cu domenii de competență în efectuarea studiilor sociologice complexe la nivel naţional, în prelucrarea și analiza statistică a datelor colectate.

Sondajul urmează să cuprindă următoarele aspecte:

- percepțiile reciproce ale femeilor din sfera poltică și din societatea civilă.  Cât de bine  conosc  reciproc problemele din domeniile de activitate ale acestora, dar și cum ar putea colabora/conlucra la o agendă comună;

- activismul civic al fiecărui dintre subiecții analizați;

- necesitățile subiecților vizați privind realizarea obiectivelor propuse;

- gradul de încredere reciprocă și interese comune în cadrul domeniilor de activitate.

Cercetarea urmează a fi realizată în perioada 1 august 2018 – 20 octombrie 2018.

Rezultatele așteptate:

 • Realizarea sondajului (inclusiv sistematizarea datelor ȋn tabele SPSS, Excel, Word) – până la 20.08.2018
 • Prezentarea sumarului raportului – până la 20.09.2018

Eșantion: Reprezentativ la nivel național din cadrul ambelor sectoare (politic și civic)

Elemente de analiză a percepțiilor: de gen, de vârstă, rural/urban, grupuri sociale în funcție de venituri, etc.

Oferta financiară, obligatoriu, va cuprinde descrierea costurilor pentru:

 • Desfășurarea cercetării și sistematizarea datelor ȋn tabele (SPSS, Excel, Word);
 • Elaborarea sumarului raportului descriptiv și prezentarea grafică a rezultatelor

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice)

Plata pentru serviciile prestate: Onorariul va fi achitat prin virament bancar în MDL, după data livrării serviciilor solicitate în baza contractului de prestări servicii semnat între părţi (compania/organizaţia selectată şi Gender-Centru).

Cerințe față de compania/organizația interesată:

 • Experiență în realizarea studiilor și a cercetărilor în domeniu sau domenii similare (experiență minimă de 2 ani);
 • Experiență dovedită în proiectarea evaluărilor, a sondajelor de opinie, în elaborarea şi operarea chestionarelor, realizarea interviurilor, organizarea focus grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor dezagregate pe gen, munca analitică și de raportare (3 ani minim).

Dosarul urmează a fi expediat la adresa de e-mail: lozinschin@gmail.com și va conține:

 • Formularul de aplicare (anexa 1)
 • Două nume de referință  cu adresele, telefoanele și e-mail-urile incluse;
 • Lista clienților cu care a lucrat compania, cu indicarea specifică a studiilor/cercetărilor similare realizate;
 • Oferta financiară – bugetul detaliat în lei moldovenești (MDL). (anexa 2)

NOTĂ: companiile și persoanele fizice sunt încurajate să prezinte oferte financiare rezonabile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 30 iulie 2018.

 

Persoană de contact: Nina Lozinschi, e-mail: lozinschin@gmail.com  sau tel. 069215456

 

 

 

Anexa 1.

Formular de aplicare

 

Denumirea companiei/organizaţiei:

 

Numele persoanei responsabile:

 

Date de contact:

 

 

 1. Experiența companiei/organizației

Descrieți în spațiul de mai jos experiența companiei/organizației în elaborarea studiilor și analizelor similare (în domeniul drepturilor omului, non-discriminare). Enumerați cel puțin 5 studii/ cercetări sociologice elaborate în ultimii 3 ani. Maximum 500 de cuvinte.

 

 

 1. Metodologia

Vă rugăm să descrieți metodologia propusă pentru realizarea studiului, eșantionul și ipotezele. Descrieți care sunt riscurile, limitările și gradul de inovație a metodologiei propuse. Acolo unde este necesar faceți referire la experiența proprie de realizare a cercetărilor similare. Max 1000 cuvinte.

 

 

 1. Persoana/Echipa de lucru

Enumerați în tabelul ce urmează echipa de lucru, experții ce vor fi implicați, experiența în realizarea studiilor/cercetărilor în domeniul drepturilor omului, non-discriminării, egalității de gen. Pentru fiecare membru va fi indicat studiile elaborate (obligatoriu). La dosar vor fi anexate CV-urile membrilor de echipa implicați în desfășurarea cercetării.

 

N

Numele, Prenumele

Funcția/Responsabilitățile în procesul de elaborare a cercetării

Experiența în realizarea studiilor în domeniul drepturilor omului, non-discriminării

Denumirea studiilor elaborate

 

         
         
         
         
         

A se ajusta tabelul după necesitate.

 1. Planul de realizare a lucrărilor

Vă rugăm să îndepliniți tabelul de mai jos cu acțiunile detaliate ce vor fi întreprinse pe parcursul desfășurării sondajului și realizării raportului, cu indicarea termenelor fixe.

N

Acţiunea

Descrierea

Termen de realizare

       
       
       
       
       

A se ajusta tabelul după necesitate.

Anexa 2.

 

Modelul ofertei financiare

 

N

Activitate

Termen de realizare

(nr. de zile)

Suma totală în MDL, TVA

1

Realizarea cercetării (inclusiv sistematizarea datelor ȋn tabele SPSS, Excel, Word)

   

2

Elaborarea sumarului raportului descriptiv

   

TOTAL, MDL

__________zile

___________MDL

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate și ștampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate valabile. Oferta financiară va fi scanată și anexată la dosarul de aplicare.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3.

 

Criteriile de Evaluare

Criterii

Punctaj Maxim

Compania/Organizația

A

B

C

D

E

1

Experiență în domeniu (studiile efectuate anterior)

20

         

2

Metodologia propusă

20

         

3

Persoana/Echipa de experți

20

         

4

Oferta financiară

40

 

 

 

 

 

TOTAL

100

         

 

 

 

 

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.