Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de expert principal pe durată determinată cu funcția de gestionare și dezvoltarea procesului de raportare (DRS-DGDPR-AEP)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Obiectivele postului: Desfășurarea activităților aferente procesului de notificare a angajamentelor externe la BNM.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul finanțelor/ economic/ juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word și Excel;
- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, și a limbii ruse și engleze – citire și înțelegere (în special a terminologiei aferente domeniului de creditare);
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență specifică în domeniul financiar/ bancar/ juridic (în special în domeniul de creditare);
- Cunoașterea legislației bancare, în special Legea privind reglementarea valutară (nr. 62 din 21 martie 2008), Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr. 185 din 13 iulie 2006;
- Cunoaștere unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

- examinare solicitărilor de notificare a angajamentelor externe, parvenite la BNM;
- înregistrarea în sistemul informațional al BNM (DMFAS) a notificațiilor luate la evidență de BNM;
- procesarea și înregistrarea în sistemul informațional al BNM (DMFAS) a rapoartelor periodice aferente notificațiilor eliberate de BNM;
- acordarea suportului și consultațiilor necesare rezidenților responsabili de notificare/raportare, precum și prestatorilor de servicii de plată, în procesul de notificare și raportare aferent angajamentelor externe private;
- alte activități aferente procesului de notificare/raportare.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 15 iulie 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie recomandată:

  1. Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (http://bnm.md/ro/content/legea-nr62-xvi-din-21-martie-2008-privind-reglementarea-valutara-cu-modificarile-conform);
  2. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 (http://bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-angajamentele-externe-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr185-din-13072006)
  3. Lege cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.