hackathon

Summer job: Scrie despre corupție!

 

CPR Moldova invită experți, bloggeri, jurnaliști să se implice pe parcursul acestei veri într-un exercițiu de elucidare a diverselor scheme de corupție la nivel înalt și impactul pe care le provoacă acestea asupra cetățenilor de rând. Cei selectați, vor elabora, sub îndrumarea experților CPR Moldova, policy brief-uri (5-6 pagini) legate de subiectul de cercetare ales.

Obiectivul pe care îl urmărim prin intermediul acestei activități este sporirea conștientizării populației a faptului că orice tip de schemă de corupție produce, în mod inevitabil, consecințe dezastruoase asupra fiecărui cetățean al Republicii Moldova.

Context:

Republica Moldova este considerată cea mai săracă ţară din Europa. Principala cauză a sărăciei, cu care se confruntă populația acestei ţări, este generată de o corupţie fără precedent.

Potrivit celui mai recent raport al Transparency International - Indicele Perceperii Corupției (IPC) 2017, care reflectă nivelul percepției corupției din sectorul public, Moldova a înregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasându-se pe locul 122 din 180 de țări incluse în clasament.

Așteptările pe care le avem față de experții selectați:

Experții își vor alege, în mod independent, un subiect ce ține de corupția la nivel înalt, vor cerceta subiectul și vor elabora o scurtă analiză a problemei, formulând posibile soluții în baza propriilor deducții, a legislației și a practicii internaționale.

Ulterior, experții vor participa activ la promovarea rezultatelor cercetării lor, elaborând mesaje pentru comunicarea online (infografice și materiale video).

Pe tot parcursul acțiunii, cei 8 experți selectați vor beneficia de suportul și îndrumarea experților CPR Moldova.

Autorii analizelor vor explora întreg spectrul de informații, disponibile în spațiul public, ce reglementează sau au tangență cu sectorul financiar-bancar, achizițiile publice, finanțarea partidelor, activitatea întreprinderilor de stat, abuzul de putere, delapidări de fonduri sau orice alt domeniu unde pot apărea probleme sistemice de corupție la nivel înalt.

În cadrul cercetării lor, experții urmează să scoată în evidență efectele pe care problemele sistemice de corupție le produc asupra vieții cotidiene a cetățeanului de rând, fie prin prețul final exagerat pe care aceștia îl achită pentru diverse bunuri sau servicii, lipsa accesului la unele servicii publice, imposibilitatea de a accede în diverse funcții, venituri reduse sau lipsa oportunităților egale pentru toți cetățenii, inclusiv cei din sfera businessului.

Exemplu de întrebări la care expertul ar putea încerca să găsească un răspuns, sunt: amploarea fenomenului detectat; sferele cele mai afectate de acest flagel ( administrația centrală, municipală etc.); identificarea schemelor cel mai frecvent utilizate de elemente corupte în scopul delapidării banului public etc.

Lucrul este independent, nu necesită disponibilitate și prezență full-time, cu excepția câtorva întruniri de coordonare și training.

Versiunile finale ale cercetărilor vor fi publicate în cadrul noului proiect implementat de CPR Moldova pe parcursul următoarelor 24 de luni - “Educate. Engage. Empower. Community tools against corruption”, finanțat de Open Society Foundations.

Remunerarea:

Bineînțeles, efortul autorilor va fi retribuit (1400 USD).

Procedura de aplicare:

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să demonstreze ca posedă abilități și cunoștințe necesare pentru efectuarea cercetărilor în domeniul vizat.

Experții interesați, vor expedia:

- un rezumat al cercetării propuse, indicând subiectul și o scurtă argumentare (300 de cuvinte);

- un CV ( 2 pagini maximum)

Dosarul de participare poate fi expediat pe adresa ellena.varta@gmail.com pană pe 29 iunie 2018. Informații suplimentare pot fi solicitate la aceeași adresă.Organizații vizate: Centrul de Politici si Reforme (CPR) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.