hackathon

AO Centrul de Consultanță în Afaceri anunță postul vacant de: Coordonator proiect

Proiectul Îmbunătățirea productivității și accesul la piață al producătorilor de pomușoare” (AMIB) este implementat de AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ și este finanțat de Reprezentanța din Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER.

Obiectivul proiectului, este creșterea veniturilor producătorilor de pomușoare din Zona de Nord și de Centru a Republicii Moldova, prin facilitarea schimbărilor sistemice la nivelul actorilor din piață.  Aceasta presupune conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.) pentru a identifica problemele și propune soluțiile care vor duce la creșterea veniturilor producătorilor de pomușoare.

Descrierea postului:

Coordonatorul de proiect va fi responsabil de activitățile proiectului privind creșterea productivității, având deplasări și discuții cu actorii din sistem și fermierii din Nordul și Centrul Republicii Moldovei și va fi angajat pentru o normă deplină de lucru.

Cerințe:

 • Experiență în lucru cu organizațiile locale/ asociațiile pe produs/ companii comercialele/ fermieri
 • Experiență și cunoașterea principiilor de lucru în cadrul proiectelor și a modalităților de raportare și evaluare a rezultatelor
 • Experiență în organizarea și coordonarea evenimentelor de instruire, vizitelor de studii, activități de promovare
 • Capacități excelente de analiză și identificare a soluțiilor.
 • Capacitatea de a lucra în echipă și abilități de comunicare cu partenerii proiectului și fermieri (stabilirea relații, evitarea situațiilor de conflict, motivare și convingere, negociere)

Responsabilități majore:

 • Participarea în elaborarea, planificarea și implementarea atât a activităților, cât și a obiectivelor proiectului;
 • Analiza necesităților de dezvoltare a sectorului și studierea experiențelor internaționale;
 • Analiza continuă a relațiilor dintre actorii din piață și fermieri pentru a identifica problemele si soluțiile care vor duce la creșterea veniturilor producătorilor de pomușoare.
 • Stabilirea relațiilor de colaborare cu partenerii de proiect, coordonarea activităților și menținerea unor relații de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului și cu alte organizații din țară și de peste hotare.
 • Gestionarea și coordonarea procesului de semnare a documentatei de colaborare dintre proiect și parteneri, monitorizarea implementării acțiunilor și raportării rezultatelor.
 • Participarea în procesul de evaluare a rezultatelor și pregătirea rapoartelor către finanțator.

Condiții de participare la concurs:

 • Cunoașterea fluentă (scris și vorbit) a limbii române, ruse și engleze;
 • Studii superioare în domeniul economic, marketing agricol sau în alt domeniu relevant;
 • Experiență în agri-business și a dezvoltării pieței produselor agricole constituie un avantaj;
 • Experiența de lucru in cadrul proiectelor constituie un avantaj;
 • Experiență de lucru în companii comerciale cu parteneri internaționali și locali.

Competențe: spirit antreprenorial, inițiativă în planificarea activităților proiectului, responsabilitate, punctualitate, capacități de lucru în situație de presiune de timp, spirit de echipă, abilități excelente de comunicare, capacități analitice, capacitatea de a lucra independent și în echipă; disponibilitatea de a călători mult prin țară și de a merge in deplasări de studiu peste hotare.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

(a) curriculum vitae (CV) care v-a conține 2 contacte de referință, în engleză sau română;
(b) scrisoare de intenție, motivând interesul pentru această poziție. Data limită de aplicare este 22 iunie 2018

Actele sus menționate vor fi expediate la adresele de email: office@cca-ngo.org, amanciu@cca-ngo.org, cu Subiectul: “CV Coordonator proiect”.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.