Biroul relații cu diaspora angajează expert în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Locul de activitate: Chișinău, Moldova

Proiect: „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E.)

Limbi obligatorii: Româna, Engleza (Italiana ar reprezenta un avantaj)

Termen de depunere a dosarelor: 17 iunie 2018

Durata contractului: până la 8 zile lucrătoare , perioada iulie-octombrie 2018

 

Context: Comisia Europeană a lansat în 2015 Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate (MPF) ca un nou instrument care sprijină Parteneriatele pentru Mobilitate (MPs) și Agendele Comune privind Migrația și Mobilitatea (ACMM), oferind finanțare pentru proiecte care urmăresc o mai bună organizare a migrației legale și promovarea unei mobilități bine gestionate.  În vederea implementării instrumentelor MPF, Comisia Europeană a delegat Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicii de Migrare (ICMPD), fondat în 1993, realizarea Programului MPF. Ulterior, ICMPD a lansat un apel de propuneri, în domeniul programului MPF, invitând statele membre semnatare ale Declarației Comune și ACMM să prezinte propuneri de proiecte, care vizează consolidarea cooperării în domeniul mobilității și migrației, în conformitate cu activitățile stabilite de ACMM.

În conformitate cu Acordul bilateral și Declarația comună dintre Republica Italiană și Republica Moldova, Direcția Generală pentru Politici de Imigrare și Integrare a Ministerului Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene a prezentat către ICMPD o propunere de proiect la 23 Iunie 2017 pentru implementarea în Republica Moldova și Italia a proiectului „Dezvoltarea Capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E), care consecutiv a fost acceptată.

Astfel, la data de 31 octombrie 2017, Direcția a semnat cu ICMPD, „Contractul de grant nr. ICMPD/2017/MPF-240-006” pentru realizarea acțiunilor proiectului „Dezvoltarea Capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova” (D.O.M.D.E.).

Obiectivul general al D.O.M.D.E este de a spori contribuția migranților reîntorși și diasporei Republicii Moldova pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

Obiectivele specifice:

 1. Consolidarea capacității instituționale în managementul migrației.
 2. Maximizarea impactului pozitiv al competențelor și bunurilor în mobilitate, inclusiv al schemelor de migrație circulară asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea culturii antreprenoriatului.
 3. Ameliorarea conștientizării și cunoașterii potențialului competențelor și bunurilor în mobilitate pentru oportunitățile de business și reintegrare în Republica Moldova.

În scopul atingerii obiectivului 2, una dintre activitățile preconizate constă în organizarea unui curs de formare privind modelele antreprenoriale și de afaceri sociale în Italia și Moldova, destinate cetățenilor moldoveni cu reședința în Italia și migranților moldoveni care se întorc în țară.

SCOPUL CONTRACTĂRII:

Sub supravegherea Șefului Biroului relații cu diaspora și în colaborare cu Agenția Veneto Lavoro, va fi contractat un expert care să asigure asistență și expertiză și să realizeze instruiri pentru migranți moldoveni reveniți în țară. Această sarcină include și prezentarea celor mai bune modele antreprenoriale și de afaceri sociale în Moldova, respectiv, familiarizarea migranților reîntorși cu cadrul legal și instrumentele de atragere a investițiilor în domeniul antreprenoriatului social.

SARCINI:

Partea teoretică:

 1. Identificarea necesităților actuale de instruire în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice ale proiectului;
 2. Elaborarea agendei de instruire, în consultare cu BRD și Agenția Veneto Lavoro;
 3. Realizarea unui curs de instruire de pînă la 5 zile pentru migranți moldoveni reveniți de peste hotare, în conformitate cu planul de acțiuni al proiectului;
 4. Includerea modulului Economia Socială - în cadrul cursului de instruire;
 5. Includerea modulului Modele de planuri de afaceri adaptate la contextul socio-economic al Moldovei, accesul la credite pentru investiții productive (ex. PARE 1 + 1) – în cadrul cursului de instruire;
 6. Elaborarea chestionarelor pre și post-evaluare pentru instruiri;
 7. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să contabilizeze sprijinul acordat migranților reîntorși în ceea ce privește elaborarea unor business planuri de succes în domeniul antreprenoriatului social și identificării potențialilor investitori.

Partea practică:

 

 1. Realizarea unui modulul practic în cadrul cursului de instruire - economia socială;
 2. Asigurarea de suport pentru migranții instruiți privind elaborarea unor modele de planuri de afaceri adaptate la contextul socio-economic al Moldovei;
 3. Prezentarea experienței și a bunelor practici în antreprenoriatul social, cu accent sporit pe colaborarea cu diaspora și migranții reîntorși de peste hotare, precum și potențialul economiei sociale de dezvoltare în Republica Moldova;
 4. Participare la Road Show – vizită de studiu în Republica Moldova, la instituțiile financiare și de credit, organismele de reglementare, serviciile de sprijin, mediul de afaceri, camerele de comerț și alte instituții și organizații private care pot sprijini afacerile de start-up, precum și suport la identificarea potențialilor investitori pentru business planurile elaborate;

Notă: Numărul menționat de 8 zile lucrătoare a fost estimat a fi suficient / fezabil pentru volumul preconizat de servicii care urmează să fie finalizat cu succes, însă nu poate fi și nu va fi folosit ca criteriu pentru finalizarea muncii / alocării. Realizarea sarcinilor preconizate aprobate de Cancelaria de Stat va fi singurul criteriu pentru finalizarea și eligibilitatea plății pentru activitatea expertului.

 

SUPORT LOGISTIC:

Pentru a asigura organizarea corespunzătoare a cursului de formare, BRD va asigura suportul logistic necesar.

 

CALIFICĂRI, CUNOȘTINȚE ȘI COMPETENȚE:

 1. Educație:
 • Diplomă universitară în științe sociale sau altă disciplină relevantă (administrație publică, drept, relații economice, sociologie, cercetare, etc.);
 • Diplomă de masterat sau echivalent în științe sociale, economice;
 • Studiile complementare în domeniul antreprenoriatului social vor fi un avantaj.
 1. Experiență:
 • Minim 2 ani de experiență națională/internațională în organizarea sesiunilor de instruire privind antreprenoriatul, reîntoarcerea și reintegrarea migranților, colaborarea cu diaspora;
 • Experiență în colaborarea cu societatea civilă, organizații internaționale, ș.a. pe domeniul antreprenoriatului social.
 1. Competențe, aptitudini și alte cerințe:
 • Abilități puternice de analiză, scriere și comunicare;
 • Cunoașterea solidă a cadrului legislativ național privind antreprenoriatul social;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române și engleza (limba italiană va fi un avantaj).

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Cel puțin 2 persoane de referință care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului.

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Ofertele urmează a fi prezentate până la 17 iunie 2018 la adresa de e-mail brd@gov.md cu subiectul: ,,Consultant-expert Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova

și/sau pe adresa:

Biroului Relații cu Diaspora (BRD)

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, biroul 566

MD-2033, Chișinău, Republica Moldova

telefon: +373-22-250558

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Nota Bene: Candidatul va fi selectat fără discriminare față de candidați pe motive de naționalitate, etnie, religie sau convingeri, sex, vârstă, handicap, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau orice alt criteriu.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Biroul Relatii cu Diaspora |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.