Concurs pentru functia specialist resurse umane Secția resurse umane IP AIPA

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcțiilor vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist resurse umane Secția resurse umane

 

 1. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată;

 

 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • studii superioare de licență (preferențial – dreptul muncii);
 • cel puțin 3 ani experiență în domeniul managementului resurselor umane;
 • cunoașterea legislației în domeniul muncii;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • participă la planificarea procesului de educaţie continuă, duce evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;
 • participă, la activităţi în cadrul grupurilor de lucru, comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului;
 • completează formularele statistice privind personalul din instituţie;
 • aplică documentele tip cu privire la selectarea, angajarea, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcţie, dezvoltarea profesională, atestarea, sancţionarea, transferarea şi eliberarea personalului;
 • efectuează controlul asupra realizării deciziilor conducerii cu privire la personal, formulează propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelând Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 19 iunie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898 E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.