Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de jurisconsult principal, Direcția achiziții și management contracte

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență de minim 2 ani în domeniul juridic;
- Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel avansat;
- Să cunoască legislația în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate a BNM/DAMC;
- Să cunoască limba română și engleză nivel avansat;
- Competențe: în limita prevederilor legale și cadrului normativ intern.

Abilități, competențe și atitudini:

  1. a)     Auto organizatorice, auto motivare, de a activa eficient în echipă.
  2. b)     Gândire logică, tact și pricepere, perseverență.
  3. c)     Orientare spre rezultate, rezistență la efort și stres.
  4. d)     Comunicare verbală și în scris, putere de convingere.
  5. e)     Adaptarea la situații noi, la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate.
  6. f)      Utilizarea rațională și eficientă a timpului de muncă, în funcție de priorități.
  7. g)     Disciplină, responsabilitate, cooperare, credibilitate, integritate, imparțialitate.
  8. h)     Să nu aibă antecedente penale.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență specifică în domeniul achizițiilor publice;
- Cunoașterea unor limbi moderne (altele decât engleza).

Principalele atribuții funcționale:

- Implementează și dezvoltă cadrul normativ de gestiune a activităților privind achizițiile publice în BNM, managementul și monitorizarea contractelor de achiziție;

- Propune soluții și exercită atribuțiile în modul în care activitatea DAMC să fie orientată spre rezultate și preponderent, achizițiile derulate și finalizate să nu atragă după sine contestații;

- Conlucrează cu alte subdiviziuni BNM în vederea derulării/finalizării contractelor de achiziție;

- Monitorizează toate etapele procesului de realizare a contractelor de achiziție încheiate între BNM și terți, a realizării Planului anual de achiziții pe BNM;

- Participă la elaborarea în proiect a planurilor/rapoartelor trimestriale de activitate, alte planuri/rapoarte de competența DAMC;

- Asigură procedura legală de achiziționare a biletelor avia pentru deplasările membrilor organelor de conducere și ale funcționarilor BNM;

- Înregistrează, ține evidența și monitorizează executarea contractelor de achiziție;

- Participă la elaborarea, analiza și avizarea altor documente ce țin de activitatea DAMC;

- Studiază continuu noile apariții ale legislației în domeniul achizițiilor publice, directivele UE în domeniu, bunele practici de gestiune și optimizare a proceselor derulate.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este de: 19 iunie 2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XII din 21.07.1995;
- Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- Actele normative în vigoare în domeniul achizițiilor publice, aprobate prin Hotărârile Guvernului Republicii Moldova.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.