Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de economist coordonator cu funcția de analiză financiară și rapoarte manageriale

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile, în special SIRF, actelor normative și reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;
- Cunoştințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză și raportare;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel avansat);
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:
- candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);

- capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și situaţii financiare și/sau previziuni;

- abilitatea de a planifica, implementa și administra informaţii financiare și sisteme de control;

- orientare spre acțiune și rezultat;

- atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență profesională de 1 an în domeniul financiar-bancar, evidenței contabile sau analizei financiare/analizei de business.

Principalele atribuții funcționale:

- Gestionează partea de analiză financiară prin realizarea de analize, evaluări, calcule de indicatori, evoluții, sectoare, etc.;
- Contribuie la prelucrarea datelor financiare și statistice pentru întocmirea Bugetului Băncii;
- Analizează experiența Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității direcției;
- Analizează subiectele aferente activității direcției în scopul realizării eficiente a obiectivelor direcției;
- Face recomandări, vine cu idei despre îmbunătăţirea proceselor de activitate;
- Identifică, calculează și analizează indicatorii relevanți situației financiare a BNM;
- Perfectează materialele necesare pentru a fi prezentate Conducerii BNM spre examinare și aprobare;
- Participă la elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției;
- Participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent activității direcției;
- Identifică necesitățile și prioritățile de dezvoltare/optimizare a proceselor de activitate ale direcției și întocmește planul de acțiuni privind implementarea acestora;
- Corespondența cu subdiviziunile BNM, precum și cu alte persoane fizice și juridice în aspecte ce țin de activitatea direcției;
- Îndeplinește alte funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 18.06.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în țară şi/sau instituţiile de învățământ respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
- Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare.
- Standardele internaționale de raportare financiară (SIRF).Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.