hackathon

Angajare consilier serviciul de asistență telefonică

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Poziția: Consilier la Serviciul de Asistenţă Telefonică

 

Angajator: Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi

 

Proiect: ”Promovarea  și monitorizarea drepturilor persoanelor

 cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”

 finanțat de Uniunea Europeană   

Asociația Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (în continuare AOPD) este o este o uniune de persoane juridice, organizație necomercială, neguvernamentală, independentă, apolitică, constituită în vederea dezvoltării a unor abordări și principii comune de promovare a incluziunii sociale, drepturilor și îmbunătățirea calității vieții pentru persoane cu dizabilități și familiile lor.

 

AOPD implementează în parteneriat cu Keystone Moldova și EASPD  Proiectul: ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”  finanțat de Uniunea Europeană.  Scopul proiectului este fortificarea capacităților persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și a organizațiilor societății civile în vederea protecției și  monitorizării drepturilor  persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.   

 

În cadrul acestui proiect, a fost dezvoltat un Serviciu de asistenţă telefonică pentru persoanele cu dizabilități care locuiesc în instituțiile cu profil psiho-neurologic şi în servicii sociale comunitare.   

În această ordine de idei, Asociația Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova angajează un consilier al Serviciului de asistenţă telefonică, scopul principal al acestei poziţiei fiind Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități conform Convenției ONU și asigurarea accesului la informație și justiție în situațiile cînd drepturile persoanelor din cele șase instituții psihoneurologice sau din comunitate sunt flagrant încălcate.

Pentru această poziție se oferă un volum de muncă de 50%.

 

Responsabilitățile consilierului :

 1. Să acorde suport informațional la telefon beneficiarilor Serviciului privind drepturile persoanelor cu dizabilități conform convenției ONU și modalitatea de respectare a fiecărui drept în RM.
 2. Să acorde consiliere psihologică la telefon beneficiarilor Serviciului, angajaților din instituții și la necesitate rudelor beneficiarilor, intervenind în regim de urgență, în situațiile de criză.
 3. Să sesizeze  autoritățile competente despre situațiile de criză și/sau situațiile de risc, asigurând protecția și suportul necesar în cazul unor încălcări grave a drepturilor omului față de beneficiarii din instituții.
 4. Să faciliteze accesul la asistență adecvată pentru persoanele drepturile cărora sunt flagrant încălcate.
 5. Să elaboreze, să completeze şi să revizuiască permanent instrumentele specifice Serviciului de asistenţă telefonică (Ghidul de referire, Ghidul operațional al serviciului).
 6. Să înregistreze şi să ţină în evidenţă apelurile recepționate, respectând forma și procedura stabilită.
 7. Să participe la elaborarea rapoartelor lunare/semestriale/anuale de activitate.
 8. Să întocmească și să expedieze demersuri organizațiilor-partenere ale Serviciului.
 9. Să mențină corespondența și arhiva materialelor relevante pentru activitatea Serviciului.
 10. Să desfășoare şi alte activităţi la indicaţiile coordonatorului de proiect și/sau a conducerii prestatorului de servicii.

Cerințe de calificare:

 • Studii superioare în domeniile științe sociale (asistență socială, sociologie, psihologie, științe ale comunicării, etc.). Studiile de masterat vor constitui un avantaj;
 • Experienţă de lucru de cel puțin 1 an în domeniul relevant activităţii proiectului;
 • Abilităţi organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea planurilor și rapoartelor;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, Power Point şi Internet);
 • Abilități bune de lucru în echipă.

 

Termen limita de depunere a dosarelor: 12 iunie 2018

Adresa e-mail de expediere a dosarelor: aopdmoldova@gmail.com
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.