hackathon

Centrul de Plasament al Copilului ”Regina Pacis” anunță concurs pentru funcția de educator

Cerințe

 • studii în domeniul pedagogiei;
 • experiență în domeniu;
 • abilități de comunicare (orală și scrisă), limbaj coerent, responsabilitate, punctualitate;
 • abilități în lucrul cu copii aflați în dificultate;
 • capacitate de analiză și sinteză, flexibilitate și creativitate în gândire;
 • capacități de lucru în condiții de stres;
 • cunoașterea limbilor română/rusă. Engleză/italiană va constitui un avantaj;
 • abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • aptitudini de planificare și organizare a activității.

Atribuții de serviciu:

 • în baza competenței atribuite, completează/întocmește și prezintă rapoarte privind reușita școlară a minorilor plasați în Centru;
 • acordă ajutor/suport copiilor plasați în Centru în vederea îmbunătățirii reușitei școlare;
 • inițiază și întreține un mediu de comunicare adecvat, care să faciliteze transmiterea de informații de la educatoare la copil și cooperarea, interacționarea eficientă educator-copil și copil-copil;
 • colaborează cu ceilalți membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode și mijloace de lucru;
 • întocmește rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurată;
 • organizează spațiul educațional al Centrului astfel încât să optimizeze și să eficientizeze desfășurarea procesului instructiv-educativ;
 • planifică activități extrașcolare;
 • formează deprinderile de autoservire, de siguranță și securitate personală ale copiilor;
 • participă la ședințele multidisciplinare ale Centrului;

Specificul postului de muncă:

 • programul de lucru se desfășoară în ture (o tură peste două);

 Dosarul va conține:

 1. CV;
 2. Scrisoare de intenție;
 3. Scrisoare de recomandare.

 Depunerea dosarului:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună dosarul la adresa de e-mail cpc@reginapacis.org sau chisinau@reginapacis.org sau să-l expedieze prin fax la numărul (+373) 22 23 23 21.

Data limită de depunere a dosarului 23.06.2018

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina web: www.reginapacis.org sau vă puteți adresa la tel. 022 791 385;

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Centrul de Plasament "Regina Pacis" |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.