Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea termenului de concurs pentru angajarea Specialistului în comunicare(1 unitate)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță prelungirea concursului pentru angajarea Specialistului în comunicare

(1 unitate, pe perioadă determinată) 

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul jurnalistic, relaţiilor cu publicul, filologie;
 • Experienţă de lucru în domeniul comunicării, relațiilor publice, jurnalism - minim 1 an;
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbii ruse și engleză reprezintă un avantaj;

Sarcini și responsabilități:  

 • Îndeplinirea calitativă a sarcinilor şi atribuţiilor ce ţin de relaţiile cu mass-media;
 • Asigurarea politicii de transparenţă a activității Agenției, gestionarea imaginii publice a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acestuia cu societatea, structurile statului şi cetăţenii;
 • Realizarea şi menţinerea permanentă a legăturii cu Agenţiile de presă, posturile TV şi radio, precum şi cu ediţiile periodice şi cotidiene;
 • Gestionarea şi monitorizarea plasării informaţiei pe site-ul oficial al instituţiei;
 • Asigurarea activităților de planificare în planul anual la capitolul comunicare;
 • Oferirea informaţiilor veridice despre activitatea Agenției reprezentanţilor mass-media;
 • Realizarea comunicatelor de presă;
 • Promovează în cadrul agenției o cultură organizaţională bazată pe valori umane, responsabilități sociale şi relaţii de muncă amiabile.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV - ul;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educational, titlul/diploma/certificate;
 • Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este 30 aprilie 2018

 Tel. (268)  264 10/ Fax (268)  226 92

 • E-mail: oficiu.adrc@gmail.com, office@adrcentru.md 
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV
 • Persoană de contactNeaga Natalia, Jurist/Specialist RU 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.