Termeni de Referință pentru postul de Ofițer Comunicare (Specialist relații publice)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Nr. ref. 6 din 17.04.2018

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și contribuirea la creșterea responsabilității politice a autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a următoarelor alegeri Parlamentare.

Obiectivul concursului este selectarea unei persoane pentru postul de Ofițer de Comunicare (Specialist relații publice) în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activităților realizate în cadrul Asociației Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program.

Atribuții și responsabilități:

 • Participă la implementarea și actualizarea Strategiei de comunicare și a Planului media în cadrul Asociației Promo-LEX;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de comunicare și a Planului media;
 • Menține și dezvoltă relația cu reprezentanții mass-media;
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităților Asociației;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă / contactele media;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale Asociației;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea publicațiilor, rapoartelor, materialelor promoționale şi informaționale (broșuri, bannere, pliante, etc.);
 • Participă la administrarea paginii web a Asociației şi a conturilor din rețelele sociale;
 • Alte responsabilități relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Studii: studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Științe politice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minimum doi ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaștere bună a mass-media din Moldova; experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;
 • Competențe și abilități:
 1. Cunoașterea excelentă a limbii Române și la nivel avansat a limbilor Engleză şi Rusă;
 2. Abilități excelente de scriere în limba Română;
 3. Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax), cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video va constitui un avantaj;
 4. Cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web (platforma WordPress) şi a reţelelor sociale;
 5. Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 6. Responsabilitate și punctualitate;
 7. Abilităţi de lucru independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această poziție:
 1. NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 2. Integritate și discreție profesională;
 3. Imparțialitate;
 4. Deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada mai – decembrie 2018, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la final de an.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • activitate în cadrul unei echipe dinamice si profesioniste;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX sau alte ONG-uri, organizații internaționale, vă rugăm să indicați detalii). În scrisoarea de intenție se va mai indica următoarea informație:
 1. Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 2. Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de angajare poate fi completat în limba Română sau Engleză şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Ofițer de Comunicare”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 30 aprilie 2018, ora 18.00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.
Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.