Anunț de angajare: Manager relații externe

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Institutului de Standardizare din Moldova (ISM)

 

Angajator: Institutul de Standardizare din Moldova

Adresa juridică, sediul: mun. Chişinău, str. E. Coca, 28

Subdiviziunea structurală: Departament comunicare și relații externe

Funcția vacantă: Manager relații externe

Telefon de contact: 022-905-340

E-mail: tatiana.crotic@standard.md

Persoana de contact: Tatiana Crotic, șef Departament comunicare și relații externe

Scopul funcției: managementul relațiilor externe ale ISM

Atribuțiile de funcție:

 • Reprezentarea ISM în relațiile cu organizațiile și organismele de standardizare regionale, internaționale și ale altor state;
 • Organizarea evenimentelor și a deplasărilor;
 • Reprezentarea ISM pe plan național.
 • Planificarea activității ISM;
 • Managementul documentelor;
 • Managementul arhivei documentelor ISM;

Studii: superioare de licenţă în domeniul relațiilor internaționale, administrație publică sau alte studii (sau studenții ultmului an fe facultate)

Experiență profesională: Se va considera un avantaj experiența în organizare evenimentelor, colaborare cu organizații la nivel național, internațional

Cunoștințe: Microsoft Office, Internet, limba română, rusă, engleză

Abilități: de soluţionare a problemelor în domeniul de competenţă, de planificare, organizare, coordonare, exprimare coerentă în scris și verbal

Candidații vor prezenta următoarele documente:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă, după caz
 • copiile diplomelor de studii
 • CV

Dosarele se vor prezenta la adresa juridică a ISM: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera

Termenul limită de prezentare a dosarelor de participare la concurs: 23 aprilie 2018, ora 930.

Locul desfășurării interviului: mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, etajul II, anticamera.

Data desfășurării concursului: 23 aprilie 2018, ora 1000.

Mod de contestare: depunerea cererii de contestare în termen de 1 zi lucrătoare din data notificării privind rezultatele concursului (următoarea zi după expedierea e-mail-ului sau informării prin telefon de către ISM).

Mod de informare: candidații admiși la interviu vor fi informați prin intermediul poștei electronice sau telefon.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Instituții Publice |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.