Concurs privind selectarea unui grup de 3 experți

Ajută-ne să distribuim acest articol:

MECC împreună cu IRP anunță concurs privind selectarea unui grup de 3 experți pentru elaborarea şi implementarea unui studiu privind asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul învățământului profesional tehnic

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP) și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului, inițiază un proiect care își propune drept scop investigarea situației la nivel de instituții ale învățământului profesional tehnic (în continuare ÎPT) și colectarea materialului factologic și statistic privind problema legată de asigurarea dreptului la o educație de calitate în cadrul ÎPT pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (în continuare ”CES”) și din categoriile social defavorizate.

Studiul urmează a fi realizat prin chestionarea unui eșantion de 200 elevi din cei 46 000 beneficiari ai ÎPT, 15 interviuri semi-structurate şi 3 focus grupuri organizate cu cadrele didactice, managerii instituțiilor și profesioniștii care lucrează cu aceste categorii de copii și tineri.

Activitatea va fi desfășurată de către un expert sociolog în comun cu un expert în drepturile copiilor și coordonată de către un expert pe domeniul politici în educația incluzivă și cu experiență în domeniul învățământului profesional tehnic. Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

- analiza datelor statistice disponibile și rapoartelor relevante cu privire la asigurarea dreptului la educația de calitate în ÎPT pentru persoanele cu CES și celor care fac parte din categoriile sociale defavorizate. Datele vor fi colectate din bazele de date ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, BNS, instituțiilor de ÎPT, ONG-uri relevante din domeniu;

- elaborarea unui concept cu privire la demararea și realizarea studiului;

- elaborarea metodologiei de desfășurare şi organizare a studiului;

- organizarea și desfășurarea interviurilor aprofundate pentru cadrele didactice, managerii din instituții și maiștri instructori, precum şi cu profesioniştii care lucrează cu copii cu CES şi din medii defavorizate, cu accent preponderent pe asigurarea cu resurse didactice, condiții adaptate necesităților persoanelor cu CES și celor care fac parte din categoriile sociale defavorizate;

- chestionarea elevilor, discuţiilor din cadrul a 3 focus grupuri a câte 6-10 persoane, interviurilor semi-structurate cu cadrele didactice (5 interviuri aprofundate), managerii instituțiilor (5 interviuri aprofundate) profesionişti care lucrează cu copiii cu CES şi cu cei din medii defavorizate (5 interviuri în profunzime) pentru identificarea necesităților de dezvoltare a infrastructurii IÎPT și adaptare a programelor de formare profesională;

- organizarea interviurilor semi-structurate cu părinții elevilor cu CES și familii defavorizate;

- elaborarea unui pachet de instrumente măsurabile pentru determinarea gradului de respectare a legislației în vigoare de către MECC, IÎPT în raport cu elevi cu CES şi din medii defavorizate;

- elaborarea unei analize în conformitate cu pachetul de instrumente elaborate privind respectarea legislației în vigoare de către MECC, și de către 9 IÎPT propuse de către minister, în raport cu elevi cu CES şi din medii defavorizate;

- sistematizarea informațiilor obținute conform structurii precizate în metodologia de elaborare;

- formularea unui set de recomandări la nivel de politici(I), program/proces educațional (II), adaptare de infrastructură/echipament special (III) în cadrul ÎPT pentru asigurarea dreptului la educația de calitate a elevilor/studenților cu CES și din mediul defavorizat. Setul de recomandări se anticipează a fi formulat în baza rezultatelor cercetării, care se vor baza în mare parte și pe bunele practici existente la nivel național și internațional

- sistematizarea informației relevante şi prezentare pentru reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu scop de determinare a celor mai realiste acțiuni care pot fi implementate imediat și în termen scurt și lung la nivel de politici, proces educațional, adaptare de infrastructură/echipament special pentru copii cu CES și cei din categoriile sociale defavorizate;

- elaborarea propunerilor de ajustare a actelor normativ-legislative, documentelor de politici, instrucțiunilor pentru revizuire și includere a anumitor prevederi legate de asigurarea dreptului educației de calitate pentru elevii/studenții cu CES și din medii defavorizate, formularea modificărilor și susținerea MECC în promovarea acestora;

- identificarea bunelor practici din Republica Moldova privind asigurarea eficientă a dreptului la educația de calitate prin interacțiunea cu Asociațiile persoanelor cu dizabilități, Centrul de documentare pentru drepturile copiilor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția Politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Direcția politici de protecție a drepturilor copului și familiilor cu copii, partenerii sociali din domeniu. În acest sens se va identifica și experiența internațională;

- analiza literaturii de specialitate cu identificarea experienței internaționale relevante care poate fi adaptată în contextul Republicii Moldova pentru asigurarea dreptului acestor categorii de elevi/studenți la educație de calitate;

- propuneri privind adaptarea programelor educaționale la necesitățile speciale ale persoanelor cu CES și celor care fac parte din categoriile sociale defavorizate;

- pregătirea materialelor pentru redactare, editare, imprimare și diseminare.

Cerințele față de specialiști/specialiste

 

Lot 1 - EXPERT SOCIOLOG

 

Studii: în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

 

Experienţă profesională: Cel puţin 5 ani de experienţă în efectuarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat.

 

Cunoştinţe și abilități:

 • Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune;
 • Cunoașterea specificului învățământului profesional tehnic;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii).
 • Abilităţi de gândire critică;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.

 

Lot 2 - EXPERT ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI


Studii: în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj.

Experienţă profesională: Experiență în domeniul protecției drepturilor copiilor, în domeniul elaborării de studii, cercetări. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat.


Cunoştinţe și abilități:

 • Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune;
 • Cunoștințe privind sistemul de protecție al drepturilor copiilor
 • Cunoașterea specificului învățământului profesional tehnic;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii).
 • Abilităţi de gândire critică;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.


Lot 3 - EXPERT ÎN DOMENIUL ELABORĂRII DE POLITICI ŞI CADRUL LEGISLATIV


Studii: în drept, drepturile omului sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Experienţă profesională: Cel puţin 3 ani în elaborarea de politici public şi acte normativ-legislative. Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea de politici publice şi acte normativ-legislative în domeniul educație. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare, se acceptă (dar nu se limitează la) link-uri web unde pot fi vizualizate produselor la elaborarea cărora a participat.


Cunoştinţe și abilități:

 • Cunoașterea cadrului legal cu privire la politici de incluziune;
 • Cunoașterea specificului învățământului profesional tehnic;
 • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii).
 • Abilităţi de gândire critică;
 • Abilități excelente de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.


Conținutul dosarului de participare la concurs


 1. Viziunea candidatului cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din ToR
 2. CV-ul candidatului, cu indicarea linkurilor la lucrări elaborate sau alte surse (copii certificate etc.) care demonstrează experiența deținută în domeniu;
 3. Oferta financiară netă per zi în MDL şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR (sumă din care s-au scăzut impozitele și taxele obligatorii conform legislației RM). În oferta financiară prezentată de candidat se vor include și cheltuielile pentru deplasările necesare în vederea prestării serviciilor.


Modul de prezentare a dosarului

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa tender@irp.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea in titlul mesajului: concurs/MECC/Lot 1 sau Lot 2 sau Lot 3 în dependență pentru care se aplică.


Termenul limită pentru depunerea dosarului este 17 aprilie 2018, ora 09.00 Ofertele întârziate vor fi respinse.


Candidații vor fi anunțați cu privire la rezultatele concursului de selectare până la data de 19-20 aprilie 2018, cu excepția cazului extinderii termenului limită al concursului in caz de necesitate.


Relații de contact:

Silviu Gîncu, tel. 022 23 33 51, email: sgincu@gmail.com  / silviu.gincu@mecc.gov.md

Sau

Olga Rabei-Secrieru, Institutul de Reforme Penale, tel. 079005253, email: rabei.olga@yahoo.com

Mai multe informații veți găsi în Termenii de Referinţă ataşaţi:ToR-MECC-Experti_Lot-1_2_3-final.pdf

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.