BRD angajează consultant internațional

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Consultant internațional pentru fortificarea capacităților Biroului relații cu diaspora în desfășurarea activității de coordonator al mecanismului organizațional la nivel național și local în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării


Locul de activitate
: Chișinău, Moldova

Proiect: Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării (faza II), SDC

Limbi obligatorii: Engleză (Româna sau Rusa ar reprezenta un avantaj)

Termen de depunere a dosarelor: 30 aprilie 2018

Durata contractului: până la 17 zile lucrătoare

CONTEXT:

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2017-2018 și implementat de către Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat.

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, și angajamentul sporit al diasporei, precum și prin asigurarea continuității și durabilității activităților, implementate în prima fază a proiectului.

Proiectul se concentrează asupra atingerii a două obiective specifice:

Obiectiv 1: Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicilor de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD);

Obiectiv 2: Valorificarea potențialului  uman și atragerea capitalului financiar al diasporei în dezvoltarea țării.

În scopul atingerii obiectivului 1, una dintre activitățile preconizate constă în organizarea instruirilor de fortificare a capacităților BRD în realizarea activității de coordonator al mecanismului organizațional la nivel național și regional în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.

Conform HG nr.725/2017, Mecanismul de coordonare și implementare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei și dezvoltării, are ca scop de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu și de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migrației.

SCOPUL CONTRACTĂRII:

Sub supravegherea Șefului Biroului relații cu diaspora, consultantul selectat trebuie să asigure asistență, expertiză și consolidare a capacității BRD în realizarea activității de coordonator al mecanismului organizațional la nivel național și local în domeniul diasporei , migrației și dezvoltării. Sesiunile de fortificare a capacităților BRD ar trebui să fie o continuare a instruirilor deja organizate în acest sens (în prima etapă a proiectului), dar și să se concentreze asupra faptului ca să direcționeze BRD în atingerea obiectivelor strategice ale politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora, în calitate de coordonator al DMD, și de îmbunătățire a mecanismului de coordonare a DMD. Această sarcină include și prezentarea celor mai bune practici și expertiză internațională în domeniu, precum și capacitarea BRD de a examina angajamentele actuale ale Republicii Moldova privind migrația la nivel internațional, identificarea priorităților și obiectivelor care trebuie atinse în viitorul apropiat.

SARCINI:

Consultantul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Examinarea rezultatelor sesiunilor de instruire care deja au fost organizate în acest scop (în prima fază a proiectului);
 2. Identificarea ariilor neacoperite, subiectelor noi, precum și necesităților actuale de instruire;
 3. Realizarea unei analize a angajamentelor Republicii Moldova asumate pe agenda internațională a migrației (Global Compact for Migration) și identificarea direcțiilor prioritare pe care trebuie să le îndeplinească BRD în corelare cu acestea.
 4. Elaborarea agendei de instruire , în consultare cu BRD, cu evitarea dublării subiectelor deja abordate;
 5. Realizarea celor 3 training-uri planificate în domeniul DMD;
 6. Focusarea sesiunilor de instruire pe abilitarea BRD în gestionarea rolului de coordonator al mecanismului DMD la nivel național.
 7. Prezentarea experienței altor state/ a bunelor practici în acest sens, cu accent sporit pe reintegrare cetățenilor reîntorși de peste hotare;
 8. Conlucrarea cu BRD pentru a identifica zonele critice care trebuie integrate în documentele de migrație și pentru a asigura că direcțiile prioritare și practicile internaționale pozitive conexe vor fi preluate de către BRD.
 9. Elaborarea chestionarelor pre și post-evaluare pentru instruiri.
 10. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să contabilizeze sprijinul acordat BRD în ceea ce privește consolidarea capacităților furnizate și în legătură cu elaborarea priorităților și a obiectivelor care trebuie atinse în viitorul apropiat, în conformitate cu angajamentele internaționale în domeniu.

Notă: Numărul menționat de 17 zile lucrătoare a fost estimat a fi suficient / fezabil pentru volumul preconizat de servicii care urmează să fie finalizat cu succes, însă nu poate fi și nu va fi folosit ca criteriu pentru finalizarea muncii / alocării. Realizarea sarcinilor preconizate aprobate de Cancelaria de Stat va fi singurul criteriu pentru finalizarea și eligibilitatea plății pentru activitatea consultantului.

SUPORT LOGISTIC:

Pentru a asigura organizarea corespunzătoare a sesiunilor de instruire, BRD va asigura suportul logistic, inclusiv sala de conferințe, dotată cu proiector, microfoane și va acoperi costurile pentru pauză de cafea/mesele.

CALIFICĂRI, CUNOȘTINȚE ȘI COMPETENȚE:

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate în timpul selecției consultantului:

 1. Educație:
 • Diplomă universitară în științe sociale sau altă disciplină relevantă(administrație publică, drept, relații economice, sociologie, cercetare, etc.);
 • Diplomă de masterat sau echivalent în științe sociale, economice
 • Studiile complementare în domeniul economiei și / sau al dezvoltării internaționale vor fi un avantaj;
 1. Experiență:
 • Minim 3 ani de experiență internațională în organizarea sesiunilor de consolidare a capacităților privind gestionarea migrației, elaborarea politicilor privind migrația, colaborarea cu diaspora.
 • Minim 5 ani de experiență internațională privind cele mai bune practici în domeniul migrației, privind reîntoarcerea și reintegrarea migranților;
 • Experiență dovedită în elaborarea de lucrări analitice în domenii legate de migrație;
 • Experiență în colaborarea cu organizațiile internaționale și / sau cu agențiile ONU în special;
 1. Competențe, aptitudini și alte cerințe:
 • Abilități puternice de analiză, scriere și comunicare;
 • Cunoașterea solidă a cadrului legislativ privind migrația la nivel internațional;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze (limba romana si rusa vor fi un avantaj);

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară pentru realizarea sarcinii.

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă financiară privind realizarea sarcinii, și o scrisoare de intenție, indicând perioada de disponibilitate pentru organizarea sesiunilor de instruire, cu subiectul „Expert – DMD” la următoarea adresă: //www.brd@gov.md/" style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">www.brd@gov.md.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 aprilie 2018.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Nota Bene: Candidatul va fi selectat fără discriminare față de candidați pe motive de naționalitate, etnie, religie sau convingeri, sex, vârstă, handicap, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau orice alt criteriu.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Biroul Relatii cu Diaspora |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.