Concurs de angajare pentru poziția de coordonator de proiect în mun. Bălți

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO ,,CASMED,,  invită persoanele interesate pentru poziția de COORDONATOR DE PROIECT în mun. Bălți, pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Cerinte faţă de candidaţi:

 • Studii superioare;
 • Capacități excelente de comunicare scrisă și orală în limba engleză;
 • Experiență profesională în elaborarea rapoartelor de monitorizare/evaluare și a altor documente justificative;
 • Excelente abilități de planificare și de soluționare a problemelor;
 • Capacitatea de stabilire a priorității activităților și de obținere de rezultate sub presiune;
 • Fluenţă verbală, Inițiativă, atenție la detalii, capacitatea de a păstra confidențialitatea, integritate și discreție;
 • Capacitatea de a lucra în mod eficace într-o echipă multidisciplinară într-un mediu multilingv;
 • Capacitatea de utilizare a echipamentelor electronice de birou și a aplicațiilor aferente (procesare de text, foi de calcul, prezentări, comunicare electronică, internet etc.);
 • Cunoaşterea în detaliu a pachetului Microsoft Office;
 • Permis de conducere cat. B și experiență de condus automobilul min. 1 an;
 • Disponibilitate pentru program prelungit și deplasări.
 • Experienţa pe o poziţie similară constituie un avantaj.

 Responsabilități principale:

 • Coordonarea adecvată a tuturor activităţilor implementate în cadrul proiectului, în conformitate cu Planul de activităţi al proiectului;
 • Colectarea datelor şi monitorizarea rezultatelor şi indicatorilor de performanţă a proiectului;
 • Executarea tuturor activităţilor proiectului şi elaborarea, în termen, a rapoartelor narative şi financiare calitative, respectand cerinţele interne ale AO CASMED și ale donatorului;
 • Menținerea relaţiilor de colaborare cu partenerii de proiect ;
 • Monitorizarea activității partenerilor locali;
 • Prezentarea spre aprobare a oricăror documente și proceduri către directorul executiv și managerul financiar ce ţine de implementarea proiectului ;
 • Elaborarea rapoartelor narative/analitice în urma fiecărei activităţi la care participă și/sau

implementează;

 • Participare la coaliţii, forumuri, seminare și alte activităţi;
 • Îndeplinirea altor sarcini solicitate de către directorul executiv;
 • Efectuarea deplasărilor în teren necesare implementării proiectului în cadrul căruia este implicat.

Beneficii:

 • Mediu de lucru atractiv şi echipă tînără şi dinamică;
 • Posibilitatea de implicare  activă în proiectele asociaţiei;
 • Posibilitatea de formare şi instruire permanentă.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de email: ngo_casmed@yahoo.com sau casmed.md@gmail.com , indicând poziția la care aplică. Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

MISIUNEA AO ,,CASMED,,

Creşterea calităţii vieţii pentru diferite categorii de beneficiari prin dezvoltarea de modele funcționale de servicii sociale și îngrijiri comunitare și consolidarea capacităților actorilor comunitari.

VIZIUNE AO ,,CASMED,,

O comunitate activă, cu acces egal la servicii sociale și îngrijiri comunitare de calitate. 

Pentru mai multe detalii despre activitatea AO  “CASMED” vizitați pagina web: www.casmed.mdOrganizații vizate: CASMED |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.