AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează 8 Pedagogi Sociali în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează 8 PEGAGOGI SOCIALI în cadrul Programului Casei Comunitare ”Așchiuța”.

POZIȚIE: full time

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Casei Comunitare ”Așchiuța”, Pedagogul social este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor plasaţi în Casa Comunitară ”Așchiuța”, având următoarele sarcini de bază:

 1. Asigurarea asistenţei pedagogice de calitate a copiilor plasaţi în serviciu;
 2. Participare la elaborarea și adaptarea metodelor pedagogice de lucru cu copiii;
 3. Participarea la elaborarea şi implementarea Planul individualizat de servicii al copilului (PIS).

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI:

 1. participare la elaborarea planului de activitate al Serviciului şi la stabilirea şi respectarea regimului zilei;
 2. participare la implementarea planului de activitate pentru atingerea scopului și obiectivelor Serviciului, îndeplinirea responsabilităților delegate;
 3. participare la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare;
 4. raportare periodică (săptămânal, lunar, trimestrial, anual) directorului Serviciului despre rezultatele activităţii;
 5. asigurarea supravegherii permanente a copiilor (conform programului de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară);
 6. participare la elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii (PIS);
 7. elaborarea şi implementarea planului săptămânal de activităţi al copilului;
 8. asistarea copiilor din plasament în procesul de şcolarizare;
 9. asistarea copiilor la pregătirea temelor de acasă;
 10. menţinerea legăturii permanente cu dirigintele, cadrele didactice din şcoală, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă copiii în activitatea şcolară;
 11. urmărirea progreselor copilului din punct de vedere instructiv-educativ, studierea cauzelor nereuşitei şcolare, ale abandonului şcolar;
 12. organizarea activităţilor individuale sau colective pentru petrecerea timpului liber, ţinând cont de aptitudinile fiecărui copil, capacităţile intelectuale şi afective ale copiilor/ tinerilor;
 13. organizarea și desfășurarea activităților de socializare și orientare profesională a copiilor din plasament;
 14. formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă şi autoservire;
 15. asigurarea respectării de către copil a igienei personale, inclusiv a bunurilor personale ale acestuia;
 16. asigurarea întreţinerii şi igienizarea spaţiilor aferente Serviciului;
 17. consultarea opiniei copiilor referitor la meniul zilnic;
 18. participarea la pregătirea mâncării şi servirea mesei;
 19. consultarea opiniei copiilor și implicarea lor în procesul de procurare a vestimentației, amenajare a spațiilor personale și comune din Serviciul;
 20. respectarea programului de lucru şi sarcinile planificate;
 21. comunicarea eficientă cu membrii echipei Serviciului, copiii plasaţi aici şi părinţii acestora;
 22. asigurarea disciplinei în realizarea atribuțiilor și responsabilităților de serviciu.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII:

Obligatorii: Studii superioare în domeniul pedagogiei, asistență sociale sau psihologiei; Instruiri în animație socio-educativă;

Cunoștințe solide ale domeniului de referință, limbile română și rusă;

Abilități: Evaluare, organizare, comunicare eficientă, utilizare a calculatorului;

Atitudini: Toleranță, receptivitate, deschidere, obiectivitate, responsabilitate.

EXPERIENȚĂ:

Minimum 2 ani experiență de lucru cu copiii

CONDIŢII: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU PERIOADĂ DETERMINATĂ (NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2016) CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE

LUCRU ÎN TURE

CERINȚE PENTRU APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului 6 noiembrie 2016, ora 18:00

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – PEDAGOG SOCIAL

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.