Distribuie prietenilor:


Institutul de Politici Publice (IPP) este o organizație neguvernamentală, misiunea căreia constă în a contribui la instituirea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea, sprijinirea şi sponsorizarea cercetărilor şi analizelor independente ale politicilor publice în domeniile prioritare ale existenţei comunităţii şi funcţionării societăţii.

Pe parcursul anului 2020 Institutul implementează proiectul Enhancing democratic oversight of the Security Sector in Moldova”, finanțat de DCAF Elvetia.

Proiectul are scopul de a reînvia și a îmbunătăți controlul democratic asupra sectorului de securitate din Moldova. În acest scop am instituit monitorizarea activității Comisiei parlamentare Securitate nationala, apărare și ordine publică.

Pentru a evalua activitatea Comisiei, IPP anunță concurs de selectare a unui expert/a experților pentru scrierea a cel puțin 4 studii de politici publice pentru evaluarea activității comisiei parlamentare "Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică"

În propunerile date accentul se va pune pe obiectele de activitate ale Comisiei:

 • Probleme privind securitatea naţională, serviciul în structurile specializate ale puterii executive ce asigură securitatea naţională;
 • combaterea criminalităţii, corupţiei şi terorismului;
 • asigurarea ordinii publice şi securităţii circulaţiei rutiere;
 • paza şi regimul frontierei de stat, împuternicirile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul pazei frontierei de stat;
 • reforma Forţelor Armate (armata naţională, trupele de grăniceri, trupele de carabinieri), serviciul în Forţele Armate şi serviciul civil (de alternativă), protecţia socială şi juridică a militarilor;
 • serviciul în organele vamale, în sistemul penitenciar şi în organele protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
 • protecţia secretului de stat;
 • asigurarea cetăţenilor cu acte de identitate, protecţia datelor cu caracter personal;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.

Cerințe față de candidați

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să demonstreze că posedă abilități și cunoștințe necesare pentru efectuarea cercetărilor în domeniul vizat:

 • experiență demonstrată de evaluare a structurilor responsabile de securitatea națională, apărare și ordine publică;
 • experiență demonstrată de lucru cu reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale;
 • experiență în elaborarea de propuneri de evaluare;
 • cunoașterea experienței internaționale de evaluare;
 • experiență de lucru în cercetare, analiză;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • cunoaşterea limbii române și ruse;
 • cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Termenul de elaborare a studiilor: mai 2020.

Limba în care vor fi prezentate propunerile: româna.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică (format DOC sau PDF) CV-ul și conceptul viziunii de elaborare a propunerii (o singură pagină) pe adresa: ipp@ipp.md.

În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - elaborarea propunerilor de politici publice”.

Propunerile pot fi prezentate până pe data de 22 ianuarie 2020, ora 17.00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice pe data de 27 ianuarie 2020.logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: