Distribuie prietenilor:


HaI lOGO

 

 

Anunț selectare consultant în comunicare și relații cu publicul

 

Funcția anunțată: Consultant în comunicare și relații cu publicul

Servicii solicitate: Facilitarea procesului de elaborare a strategiei de comunicare pentru 8 organizații locale, partener HelpAge International, instruirea membrilor organizațiilor locale în producerea materialelor pentru și comunicarea cu presa, rețele de socializare, suport la elaborarea produselor de comunicare și a publicațiilor despre activitatea organizațiilor.

Locul: Moldova, Chișinău, călătorii în 8 localități din afara Chișinăului.

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: ianuarie 2020 – aprilie 2020 (zilele de lucru vor fi agreate în comun, în dependență de disponibilitate și costuri).  

Termen limită pentru aplicare: 09 ianuarie 2020

 

Informații generale

În perioada septembrie 2016 – aprilie 2020 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are ca scop să contribuie la informarea mai largă privind prevenirea și combatere violenței și a discriminării asupra persoanelor în etate, la fel să contribuie la îmbunătățirea asistenței și protecției persoanelor în etate afectate de violență și abuz, pentru ca ei să-și poată realiza dreptul la un trai sigur și decent.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o pondere în creștere în ultimii ani. Conform datelor Biroului Național de Statistică (la începutul anului 201) ponderea vârstnicilor reprezintă 20,8% din numărul total al populației, comparativ cu 12% în 2012, și fiind prognozată să atingă 35% către 2050. Conform studiului HelpAge, mai mult de ¼  din populația în etate, 28,6%, au avut situații în care au fost afectați de violență și abuz. Anume acest grup este foarte puțin informat despre drepturile sale și nu se adresează după suport, fiind alimentați de frică și de prejudecățile din societatea noastră. Prin intermediul proiectului, organizația HelpAge International și alte 8 organizații locale partenere își propun să informeze cât mai larg populația despre prevenirea și combaterea abuzului și să identifice măsuri pentru a asigura o mai bună protecție acestui grup de populația pentru a avea un trai sigur, decent și fericit.  

Fiind la etapa finală de implementare a proiectului, HelpAge își propune să consolideze capacitatea organizațională de comunicare a partenerilor locali, ca parte a strategiei de asigurare a durabilității intervențiilor proiectului și a activității ONG-urilor locale în aceste domeniu și în altele tangente. În aceste sens, pe parcursul a patru luni, ne propunem să susținem 8 ONG-uri locale în stabilirea direcțiilor de activitate pentru perioada post-proiect și consolidarea instituțională, inclusiv direcția de comunicare și relații cu publicul.   

Sarcina propusă și responsabilitățile consultantului

Consultantul va coordona sarcinile propuse cu echipa de proiect a HelpAge International și va lucra în comun cu echipele ONG-urilor locale și după caz cu alți actori. Sarcinile vor include facilitare de ateliere de lucru, consultanță oferită echipelor ONG-urilor locale față-în-față prin vizite în teritoriu și de la distanță, prin telefon și email.   

Consultantul va fi implicat în:

 • Facilitarea a două ateliere de lucru cu participarea echipelor locale ale ONG-urilor partenere privind elaborarea strategiilor de comunicare pe termen mediu (2 zile) și privind metode de comunicare cu mass-media, rețele de socializare (2 zile). Pentru atelierele de lucru consultantul va fi responsabil de pregătirea materialelor necesare pre și post evenimente;
 • Susținere și consultanță oferită ONG-urilor locale pe parcursul elaborării și la definitivarea strategiilor de comunicare;
 • Ghidare și asistență oferită pentru realizarea 2-3 produse media per fiecare organizație locală;
 • Ghidare și asistență oferită la producerea a două publicații de tip pliant și broșură;
 • Ședințe cu echipa de proiect pentru feedback, coordonare și consultare.

Se estimează ca pentru sarcinile propuse, la nivel local, fiecare din cele 8 localități să fie vizitate lunar cu suport suplimentar la distanță, pe parcursul a 4 luni. Numărul de zile de lucru va fi estimat și agreat în comun de către părți.

Consultantul va ține cont de specificul și contextul de lucru al proiectului și în special al ONG-urilor locale, care lucrează cu și pentru persoane în etate. ONG-urile partenere au în general 2-3 persoane permanente angajate și grup de voluntari, majoritatea vârstnici.

Calificări și experiență:

 • Aplicantul va avea studii superioare sau studii relevante în cel puțin unul din domeniile Relații cu publicul, Jurnalism, domeniul social, altele relevante.
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice, dezvoltare organizațională;
 • Experiență demonstrată în prestare de servicii de consultanță, facilitare, elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
 • Cunoașterea contextului cu privire la situația societății civile în Moldova va constitui un avantaj;
 • Se va aprecia cunoașterea mediului de lucru al organizațiilor neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă și condiții generale privind vizibilitatea acestor activități;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii, de lucru în echipă;
 • Pentru sarcinile anunțate lucrul se va efectua în limba română. Cunoașterea limbii ruse și engleză este salutabil;
 • Cunoștințe de aplicare a proceselor participative, abilități analitice, de scriere;
 • Utilizarea avansată a calculatorului, internet-ului și instrumente aplicate în comunicare.  

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii, disponibilitatea de lucru cu călătorii în teren în perioada indicată. Includeți 3 exemple de servicii și lucrări similare produse anterior (includeți link-uri și/sau atașamente);
 • CV-ul (maximum 4 pg);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță pe zi și adițional costuri de transport pentru deplasări în teren. (Costuri ce țin de tipărire materiale și rechizite pentru evenimente vor fi acoperite de către solicitant). Indicați rata și costurile în lei moldovenești, cu taxe incluse.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la 09 ianuarie 2020 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs consultant comunicare HelpAge” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 068614910, persoană de contact Dina Ciubotaru.  logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: