Distribuie prietenilor:


Servicii de consultanță

În cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD), APSCF contractează servicii de consultanță în domeniul monitorizării și evaluării participative și  responsabilității sociale pentru reprezentanți ai organizațiilor societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD.

Scopul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu instituțiile rezidențiale și autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.

Serviciile prestate vor cuprinde 2 etape: prima etapa va viza implicarea în facilitarea/desfășurarea unui Forum al organizațiilor societății civile și dezvoltarea planului de acțiuni privind responsabilitatea socială; a doua etapă va consta în oferirea suportului pentru OSC-uri în implementarea planului.

În cadrul Forumului circa 100 reprezentanți ai societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD își vor consolida cunoștințele despre mecanismul de monitorizare și evaluare participativă (MEP) a calității serviciilor sociale pentru o mai bună înțelegere a conceptului de responsabilitate socială; vor împărtăși experiențele/ expertiza și vor face schimb de informații. La Forum vor fi  stabilite liniile directoare pentru utilizarea eficientă a resurselor și vor dezvolta un plan comun de acțiuni privind responsabilitatea socială.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

Număr zile

1

Participarea la elaborarea conceptului și agendei Forumului, împreună cu Secretariatele APSCF și AOPD

Noiembrie

·         Conceptul și agenda

3

2.

Elaborarea unei prezentări generale de consolidare a cunoștințelor participanților despre:

·         responsabilitate socială;

·         mecanismul de monitorizare și evaluarea participativă (MEP) a serviciilor sociale și politicilor publice în domeniul social;

·         rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate;

·         rolul rețelelor în promovarea mecanismului MEP la nivel local și național;

·         aplicarea ”Ghidului privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale” destinat OSC, elaborat în cadrul proiectului SSMB. Disponibil aici.

Noiembrie

·         PPT

3

 

Coordonarea activității pre-forum privind atelierele de lucru din cadrul Forumului, cu moderatorii implicați și Secretariatele APSCF și AOPD

Noiembrie

·         Proiect de design atelier (repere privind moderare discuții și rezultate scontate)

4

 

Facilitarea și moderarea Forumului de 1 zi

Decembrie

·         Plan/ concept eveniment

1

 

Elaborarea unui proiect de REZOLUȚII a forumului în baza soluțiilor identificate în cadrul atelierelor de lucru

Decembrie

·         Proiect de Rezoluție a forumului

1

 

Elaborarea raportului comun în baza rezultatelor sesiunilor/ atelierelor de lucru

Decembrie

·         Raport

3

 

Elaborarea unui plan comun de acțiuni privind responsabilitate socială, care urmează să fie consultat cu reprezentanții societății civile care au participat la  Forum

Decembrie - Ianuarie

·         Plan de acțiuni și grila de indicatori monitorizare

10

 

Suport în implementarea planului comun de acțiuni privind responsabilitate socială (participarea la ședințe cu autorități, comunicarea cu ONG-uri etc.)

Februarie - Iulie

·         Raport privind activitatea de suport, care va conține și rezultatele implementării de către ONG-uri a planului comun de acțiuni privind responsabilitatea socială

      10

     

TOTAL

35

 

Formare, experiență profesională și abilități n cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

  • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social;
  • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției sociale;
  • Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea sau evaluarea serviciilor sociale create atât de autoritățile publice, cât și de organizațiile societății civile;
  • Experiență în prestarea serviciilor de training, consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
  • Experiență în colaborarea cu OSC și organizații internaționale;
  • Abilităţi avansate de comunicare și interpersonale;
  • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: noiembrie 2019 – august 2020. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu Secretarul general APSCF și Directorul executiv AOPD.

Condiţii de activitate: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF va facilita comunicarea cu organizațiile membre, va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/ă și va asigura coordonarea și logistica Forumului.

Durată serviciilor de consultanță - 35 zile.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție și oferta financiară.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în lei moldovenești (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice - va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. Costul nu va include taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, accize, impozit pe venit, precum și va fi aplicată cota zero a TVA, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal.

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 25.11.2019.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa office@aliantacf.md cu tema mesajului "Oferta servicii de consultanță SSMB".

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: