MENSANA//Consultant/grup de consultanți pentru elaborarea unui plan de intervenție

Titlul poziției: Consultant/grup de consultanți pentru elaborarea unui plan de intervenție pentru dezvoltarea capacităților resurselor umane din domeniul sănătății mintale

Perioada prestării serviciului: Octombrie – Decembrie 2019

Despre proiect: Proiectul MENSANA - „Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Republica Moldova ” este implementat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și își propune să sprijine reforma sistemului de sănătate mintală din Moldova prin revizuirea cadrului legal și prin reglementarea mecanismelor de finanțare, avînd la bază modelul serviciilor de sănătate mintală comunitare.

Scop: Elaborarea unui plan de intervenție pentru dezvoltarea capacităților resurselor umane din domeniul sănătății mintale (personalul Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală (CCSM), medici de familie, personalul unităților de urgență al spitalelor generale, personalul secțiilor de psihiatrie acută din spitale regionale, personal al spitalelor de psihiatrie, asistenți sociali, psihologi și psihoterapeuți) din Republica Moldova.

Descrierea activităților și responsabilităților consultantului / grupului de consultanți:

 • Analiza capacității resurselor umane pentru personalul CCSM-uri la nivel național;
 • Cartografierea serviciilor de resurse umane existente în fiecare raion al RM;
 • Prezentarea și descrierea serviciilor de resurse umane comunitare și a resurselor existente;

Livrabile:

 • Conceptul de lucru și agenda propusă
 • Analiza resurselor medicale și sociale legate de domeniul sănătății mintale, la nivel național: medici de familie, psihiatri, asistente medicale, neurologi, narcologi, psihologi școlari, psihologi clinicieni, alte servicii medicale; asistenți sociali comunitari și alte servicii de îngrijire socială
 • Harta serviciilor medicale și sociale pentru fiecare raion
 • Planul individual de intervenție pentru fiecare raion

Calificări:

 • Diplomă universitară într-un domeniu relevant
 • Experiență de cel puțin 5 ani într-o activitate similară
 • Experiență în elaborarea documentelor strategice și a planurilor de acțiune
 • Cunoașterea eticii cu privire la aspectele de sănătate mintală
 • Abilități excelente în scris, editare și organizare
 • Cunoașterea limbilor română și rusă; cunoașterea limbii engleze se va considera un avantaj

Alte cerințe:

Consultantul va lucra sub îndrumarea managerului de proiect local. Consultantul va efectua activitățile de la distanță, iar plata se va face pe baza unui Contract de Prestare Servicii, după acceptarea livrabilelor de către directorul IP ”Trimbos Moldova”.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să prezinte următoarele acte/ informații:

 • • CV actualizat cu experiență relevantă
 • • O scurtă metodologie despre modul abordării și derulării activității
 • • Oferta financiară

Propunerea financiară va specifica taxa zilnică, cheltuielile de călătorie și diurnele, acestea se vor menționa în rubrici separate. Oferta financiară trebuie prezentată în MDL cu toate impozitele incluse. De asemenea, trebuie să includă toate cheltuielile legate de prestarea serviciului (călătorie, comunicare, cazare etc.)

Solicitanții vor depune dosarul la adresa olga.mereanu@trimbos.md sau str. Universității 26v, Chișinău până la 20 septembrie 2019.

IP „Trimbos Moldova” își rezervă dreptul de a selecta unul sau mai mulți candidați.

IP „Trimbos Moldova” încurajează toți candidații calificați să aplice, indiferent de sex, naționalitate, dizabilități, orientare sexuală, cultură, medii religioase și etnice. Toate aplicațiile vor fi examinate cu confidențialitate.
Ajută-ne să distribuim acest articol: