CIDDC selectează o expertă/un expert în vederea elaborării Politcii de egalitate de gen

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) selectează o expertă/un expert în vederea elaborării Politicii de egalitate de gen a CIDDC. 

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Limba de lucru: română

Termen de implementare: 1 septembrie-31 octombrie 2019

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, care activează în Moldova de 20 de ani. Informăm şi instruim ADULȚII care vin în contact cu copiii să înțeleagă ce nevoi are copilul și cum să le satisfacă în familie, la școală sau alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR de a ține cont de drepturile copilului atunci când iau decizii. Ne dorim o societate în care fiecare copil este respectat şi tratat ca fiinţă umană cu drepturi depline.

În februarie 2018, în rezultatul evaluării capacității organizaționale a CIDDC, s-a identificat ca necesară elaborarea și implementarea în cadrul organizației a unei Politici a egalității de gen.

Obiectivul elaborării și implementării Politicii egalității de gen este creşterea capacităţilor organizaţiei de aplicare a abordării integratoare de gen în cadrul programelor și proiectelor implementate, în vederea sporirii egalității de oportunități între femei şi bărbaţi, fete și băieți.

Pentru a studiaTermenii de referință și întregul text al anunțului, vă rugăm să accesați acest link

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen și a elaborării de documente de politici;
  • Scrisoare de intenție;
  • Oferta financiară (în lei moldovenești) - cu specificarea unui preț fix net total pentru livrabile/servicii, însoțită de o defalcare a costurilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ciddc@yahoo.com sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15).

Data limită de depunere a dosarelor: 26 august 2019.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Persoană de contact:

Vasile Coroi, Director programe, CIDDC

Mob: 060931284; Tel./Fax: (+373 22) 747813, 716598, 744600

Email: vasile_coroi@yahoo.com
Ajută-ne să distribuim acest articol: