APSCF și AOPD extind termenul de contractare - servicii de formare în domeniul responsabilității sociale, monitorizării și evaluării participative a serviciilor și politicilor publice în domeniul social

Distribuie prietenilor:


APSCF și AOPD extind termenul de contractare pentru servicii de formare în domeniul responsabilității sociale, monitorizării și evaluării participative a serviciilor și politicilor publice în domeniul social

În cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” (SSMB) finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD), APSCF și AOPD contractează servicii de formare în domeniul responsabilității sociale, monitorizării și evaluării participative a serviciilor și politicilor publice în sectorul social pentru reprezentanți ai organizațiilor societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD.

Scopul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este de a abilita organizațiile societății civile din țară pentru stabilirea dialogului și parteneriatelor de lungă durată cu instituțiile rezidențiale și autoritățile publice întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate.

În cadrul proiectului circa 80 de reprezentanți ai societății civile, inclusiv membri APSCF și AOPD vor fi instruiți cu privire la următoarele subiecte:

 • responsabilitatea socială;
 • monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale;
 • rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor;
 • rolul rețelelor în promovarea mecanismului de responsabilitate la nivel local și național.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 

Responsabilități/activități

Perioada

Livrabile

Număr zile

1

Elaborarea conceptului, agendei sesiunii de formare și materialelor/prezentărilor pentru participanți. Subiecte:

·         responsabilitate socială;

·         mecanismul de monitorizare și evaluarea participativă (MEP) a serviciilor sociale și politicilor publice în domeniul social;

·         rolul OSC în creșterea transparenței și responsabilității Autorităților Publice în dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de calitate;

·         rolul rețelelor în promovarea mecanismului MEP la nivel local și național;

·         aplicarea ”Ghidului privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale” destinat OSC, elaborat în cadrul proiectului SSMB. Disponibil aici.  

05.09.2019 – 10.09.2019

·         Conceptul și agenda

6

2

Facilitarea a 4 sesiuni de formare cu o durată de 2 zile fiecare (cca. 20 participanți/sesiune)

Perioada

23.09.2019–      18.10. 2019

·         4 sesiuni de formare facilitate

·         Suport de curs și alte materiale pentru participanți

8

3

Elaborarea rapoartelor post formare

Octombrie –Noiembrie 2019

·         Rapoarte post curs

4

 

Formare, experiență profesională și abilități:

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției sociale;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea sau evaluarea serviciilor sociale create atât de autoritățile publice, cât și de organizațiile societății civile;
 • Experiență în prestarea serviciilor training, consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul serviciilor sociale și/sau organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și organizații internaționale;
 • Abilităţi avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: septembrie – noiembrie 2019. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu Secretarul general APSCF și Directorul executiv AOPD.

Condiţii de activitate: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, APSCF și AOPD va facilita comunicarea cu organizațiile membre, va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/ă și va asigura coordonarea și logistica sesiunilor de formare. Consultantul va avea 2 contracte de prestări servicii separate – 1 cu APSCF și 1 cu AOPD.

Durată serviciilor de consultanță - 18 zile.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție și oferta financiară (suma brută per zi și bugetul total estimat în MDL).

Termen limită pentru depunerea ofertelor - 26.08.2019.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa office@aliantacf.md cu o copie pe adresa aopdmoldova@gmail.com  cu tema mesajului "Oferta servicii de formare ".
Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo