Termen extins | Asociația Promo-LEX selectează Observatori pe Termen Lung în Cantemir și UTA Găgăuzia, pentru observarea proceselor electorale în contextul desfășurării Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Locale Generale

 

Nr. ref. 5 din 11.07.2019

Termeni și condiții

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002 și îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Contextul proiectului: Asociația Promo-LEX desfășoară în perioada 26 iulie 2016 – 30 septembrie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), contract de grant AID-117-A-16-00002. În cadrul acestui Program Asociația își propune să organizeze Misiunea de Observare a Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019.

În acest context, Promo-LEX anunță concurs de angajare a Observatorilor pe Termen Lung în următoarele unități administrativ teritoriale: Cantemir și UTA Găgăuzia.

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante de Observatori de Termen Lung în cadrul Echipei de Rețea a Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Locale Generale informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Reţea sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX de Observare a alegerilor locale generale;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral de nivelul I și II din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Orice alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română şi rusă;
 • Abilități excelente de utilizare a calculatorului (MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail), copiatorului, faxului;
 • Abilități de interacțiune şi comunicare cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.);
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Cerințe și/sau condiții obligatorii:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreo-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în circumscripția pentru care a aplicat;
 • Permis de conducere, categoria B;
 • Să dispună de automobil personal sau acces nelimitat pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv în zilele de week-end și sărbători oficiale;
 • Rezistență la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și salariu competitiv.

Data estimată a angajării: 22 august 2019.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de observare pe termen lung a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în baza unui contract de prestări servicii în perioada 22 august 2019 – 08 noiembrie 2019. Asociația Promo-LEX ar putea colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul Misiunii de Observare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.mdcu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul: https://bit.ly/2XZKZUU ).

Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectați, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 1.08.2019, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob. +37369350474, e-mail: cristina.chebes@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.
Ajută-ne să distribuim acest articol: