Post vacant de Director Executiv al Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Coșnița”

Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigații  „Coșnița” (AUAI „Coșnița”) din s. Coșnița, r. Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de Director Executiv.

Sarcinile și obiectivele generale ale postului:

 • Administrează activitatea executivă a AUAI în limitele prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu obiectivele generale stabilite de actul constitutiv și deciziile organelor de conducere ale asociației;
 • Organizează procesul de exploatare și întreținere a Sistemului Centralizat de Irigare „Coșnița”, în conformitate cu prevederile contractului cu privire la transmiterea în folosință gratuită (comodat) a SCI, încheiat cu Agenția „Apele Moldovei”, normele de securitate și sănătate în muncă, alte cerințe norme și tehnice în vigoare;
 • Gestionează patrimoniul și fondurile AUAI în limitele stabilite de lege, actul constitutiv, deciziile adunării generale sau ale consiliul de administrare;
 • Asigură elaborarea proiectelor planurilor de activitate, bugetelor, rapoartelor anuale, altor documente aferente activității AUAI ori solicitate de organele de conducere ale asociației;
 • Asigură documentarea oportună și corespunzătoare a faptelor economice în cadrul AUAI, inclusiv colectarea, introducerea și actualizarea permanentă a datelor din registrele de evidență prevăzute de art. 34 al Legii 171/2010 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;
 • Realizează procesul de raportare amplă și regulată cu privire la rezultatele activității executive curente a AUAI;
 • Exercită alte sarcini și obiective stabilite de lege, deciziile organelor de conducere ale asociației și contractul individual de muncă.

Cerințe minime:

 • Studii universitare în domeniul agricol, tehnic, economic ori management;
 • Cunoașterea prevederilor Legii 171/2010 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, altor legi și acte normative în domeniu;
 • Experiență în gestiune de echipe (cel puțin 3 ani);
 • Competențe în utilizarea computerului – cel puțin nivel mediu (MS Ofiice: Word, Excel, Powerpoint);
 • Abilităţi de coordonare, planificare și organizare;
 • Abilitatea de a produce o gamă largă de documente scrise;
 • Abilități de comunicare, negociere, conciliere și prezentare;
 • Rezistență la stres. Responsabilitate și perseverență în atingerea sarcinilor și obiectivelor puse;
 • Posedarea limbilor română şi rusă.

Restricții:

În conformitate cu art. 28 al Legii 171/2010, pentru poziția de Director Executiv nu pot candida membrii AUAI „Coșnița”.

Documentele necesare pentru participare la concurs:

 • CV (Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia fişei personale de evidenţă a cadrelor sau carnetului de muncă;
 • copia certificatului de studii superioare.

Persoanele interesate în poziția anunțată sunt rugate să depună CV-ul, însoțit de documentele solicitate, cu menţiunea „Concurs - Director Executiv” la adresa: AUAI „Coșnița”, MD-4572, r. Dubăsari, s. Coșnița, str. Dubăsari 25A sau să-l expedieze la adresa e-mail: auaicosnita@hotmail.com, până pe data de 9 august 2016, ora 16.00. Telefon de contact: 069107403.
After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo