ACSM angajează expert în apicultură

Asociația Copiilor Surzi din Moldova angajează un expert în apicultură.

Sarcinile principale ale postului:

 • Organizează cursuri de instruire în apicultură (20 de ore teoretice și practice) la stupina creată de ACSM;
 • Oferă consultanță și mentorat, la necesitate, pe parcursul unui an persoanelor începătoare în domeniul apiculturii din cadrul ACSM angajate la o stupină de 50 de familii de albine;

Cerințe față de angajat:

 • Experiență în domeniul apiculturii (deținătorii de prisacă proprie vor avea prioritate);
 • Calități pedagogice, capacitatea de a organiza cursuri de instruire (teoretice și practice);
 • Capacități de comunicare dezvoltate (limbaj de predare accesibil pentru persoanele începătoare în apicultură);
 • Experiență de socializare şi interacţiune cu persoane cu dizabilități;
 • Implicare în organizarea activităţilor de promovare a serviciilor organizaţiei;
 • Participare la elaborarea unui ghid metodic în apicultură;
 • Responsabilitate, pro-activitate și spirit de echipă.

Perioada angajării: 20 iulie 2019 – 20 iulie 2020

Timpul estimat pentru activitate: 20 de ore teoretice și practice + consultanță și mentorat, la necesitate.

Locul de muncă: Republica Moldova, Raionul Criuleni, comuna Cimișeni.

Depunerea cererilor de participare la concurs:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 20 iulie 2019 (ora 10:00).
 • Ofertele trebuie sa contina: CV actualizat, certificat de pregatire in domeniul apiculturii, documente care sa confirme detinerea unei stupine.
 • Adresa de depunere a cererilor: acsm.moldova@gmail.comvcapatici@yahoo.fr  sau la AO Asociația Copiilor Surzi din Moldova, MD-4043, Chișinău, str. Hristo Botev 11/1. ap.58;
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei este de 10 zile.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la: +37369291790

Această activitate are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială din Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est Europene și implementat de Asociația Copiilor Surzi din Moldova.
Ajută-ne să distribuim acest articol: