Distribuie prietenilor:


Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală selectează persoane care își doresc să devină traineri/formatori în domeniul electoral.

Trainerii/formatorii vor fi instruiți și certificați de către CICDE. Ulterior, aceștia vor fi antrenați în procesul de instruire a funcționarilor electorali și a altor categorii de beneficiari.

 

CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR/FORMATORILOR

Orice persoană interesată, care îndeplinește cumulativ următoarele CONDIŢII, poate participa la concurs pentru a fi pregătit în calitate de trainer/formator în domeniul electoral:

 1. Studii superioare de licență sau echivalente preferabil în unul dintre domeniile: Științe Politice, Științe administrative, Pedagogie, Educație civică, Drept sau alte domenii conexe. Studiile de masterat/doctorat se consideră un avantaj;
 2. Abilități de comunicare eficientă cu grupuri eterogene de participanți;
 3. Abilități de lucru în echipă și independent;
 4. Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 5. Capacitatea demonstrată de a preda/ facilita în limba română și/sau rusă;
 6. Abilități de lucru la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet etc.);
 7. Disponibilitate de deplasare în interiorul țării în perioada 01.09.2019-19.10.2019 și de a activa în calitate de trainer/formator;
 8. Disponibilitate de a participa în perioada 8-10 august 2019 la seminarul de formare de formatori în domeniul electoral care se va desfășura în mun. Chișinău;
 9. Disponibilitate de a prezenta (o sesiune de instruire)  una din zilele de 22-23 august 2019 la sediul CICDE str. Vasile Alecsandri nr.119 Mun. Chișinău

Se consideră, de asemenea, avantaje pentru candidați:

 1. Experiență în calitate de trainer în domeniul educației civice și electorale, alegeri.
 2. Cursuri de formare în domeniul instruirii/calificare profesională;
 3. Activitatea anterioară în calitate de membru al consiliului electoral de circumscripție, biroului electoral al secției de votare, reprezentant al concurentului electoral în organele electorale sau observator național.

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS

Persoanele interesate sunt rugate să:

 • • expedieze Curriculum  Vitae cu specificarea a 2 persoane de referință și a datelor de contact, inclusiv e-mail. În CV se va menționa obligatoriu studiile ( licență, master, doctorat ) și certificatele care atestă formarea în domeniul instruirii și calificării profesionale.
 • • expedieze scrisoarea de motivare din care să reiasă:
 1. experiența deținută (număr de ore facilitate, activitate în organele electorale etc.)
 2. întrunirea competențelor solicitate cu exemple relevante (pct. 2-6 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR)
 3. confirmarea disponibilității indicată la pct. 7-9 din CRITERIILE DE SELECŢIE A TRAINERILOR
 4. motivarea pentru aplicarea la concurs.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa marcela.rosca@cicde.md. În titlul mesajului se va indica „Formare formatori CICDE 2019”.  

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Selecția trainerilor/formatorilor se va realiza în două etape:

 1. Evaluarea dosarelor depuse. Se va lua în considerare întrunirea condițiilor de calificare la concurs. Doar candidații selectați vor fi contactați.
 2. Participarea la seminarul de formare a formatorilor și obținerea calificativului „admis” în urma evaluării cunoștințelor teoretice în cadrul unui test de evaluare inițială (pentru pregătire consultați sursele bibliografice), a implicării active pe parcursul instruirii și a abilităților practice demonstrate în cadrul evaluării individuale. 

Alimentația și materialele de instruire sunt oferite de organizatori.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

SARCINILE DE BAZĂ ALE TRAINERILOR/ FORMATORILOR ÎN DOMENIUL ELECTORAL

-Pregătirea pentru seminar;

-Facilitarea seminarului în conformitate cu agenda și planurile sesiunilor oferite de CICDE;

-Verificarea testelor de evaluare și întocmirea/ completarea/ elaborarea documentației necesare în vederea evaluării participanților și raportării asupra instruirii.

TERMEN LIMITĂ pentru depunerea dosarelor: 02 august (inclusiv) 2019, ora locală 17:00

PERSOANĂ DE CONTACT:

Marcela Roșca, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.:068818086. 

BIBLIOGRAFIE 

Listă bibliografică pentru ToT

Glossar de termeni electorali

 

 

 


Ajută-ne să distribuim acest articol: