Invitație la Licitație: Achiziționarea de Mobilier și echipament IT pentru blocul administrativ al Parcului Industrial Edineț

Țara: Republica Moldova

Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”, implementat de către Primăria mun. Edineț în parteneriat cu AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, finanțat cu suportul UE, în cadrul inițiativei” Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).

Referința: 283 / 3.1-3.5       

Titlu contractului: Mobilier /echipament IT/utilaj tehnologic, Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”.

Achizitor: Primăria mun. Edineț

Primăria mun. Edineț, invită toți agenții economici interesați să participe la licitația prin negociere competitivă pentru achiziționarea de bunuri conform contractului menționat mai sus, care v-a avea loc la data de 23  iulie 2018, orele 10.00 la adresa: primăria mun. Edineț, or. Edineț, str. O. Cerempei 30.

Cei interesați să participe la licitație, pot solicita pachetul de documente la:

Oferta tehnică și financiară vor fi transmise la adresa: primăria mun. Edineț, or. Edineț, str. O. Cerempei 30.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 iulie 2018, ora 10.00.  Ofertele depuse după termenul limită vor fi respinse.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.