BRD prelungește termenul de aplicare la concursul pentru elaborarea și difuzarea unui spot video

Termeni de Referință

pentru selectarea unei companii care va elabora și difuza online un spot video social de promovare a programelor de suport a migranților

 

Prezentare generală:

Cancelaria de Stat prin intermediul Biroul relații cu diaspora (BRD) implementează proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2017-2018.

Scopul general al acestui proiect este de a maximiza impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local și angajamentul sporit al diasporei, precum și prin asigurarea continuității și durabilității activităților, implementate în prima fază a proiectului.

Proiectul se concentrează asupra atingerii a două obiective specifice:

  • Obiectiv 1: Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicilor de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD);
  • Obiectiv 2: Valorificarea potențialului uman și atragerea capitalului financiar al diasporei în dezvoltarea țării.

Astfel, în scopul atingerii obiectivului 1, una dintre activitățile preconizate în cadrul proiectului este elaborarea și difuzarea unui spot video social de promovare a programelor de suport al migranților pentru a crește gradul de informare și vizibilitate al programelor existente în acest domeniu, precum și a oportunităților de acces la aceste programe.

Scopul activității:

Pentru a crește gradul de informare și vizibilitate a programelor existente de suport al migranților, precum și de a spori interesul cetățenilor Republicii Moldova din diasporă vis-a-vis de aceste programe, Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat va contracta o companie media pentru elaborarea și difuzarea online a unui spot video social de promovare a programelor guvernamentale de suport a migranților.

Cerințe tehnice:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va realiza produsul de comunicare care va fi difuzat pe perioada determinată de către contractor/angajator.

Elaborarea și difuzarea spotului video

Denumire produs

Parametri tehnici

Cantitate

Responsabilitățile companiei

Elaborarea spotului

video social

format video – Duratele:

30 s și 90 s

rezoluție Full HD

Duratele:

30 s și 90 s

2

Elaborarea  scenariului,

producerea spotului,

coordonarea conținutului cu BRD

Difuzare spotului

video social online

Durata: 30 s

Durata: 90 s

 

Elaborare planului de difuzare, coordonarea website-urilor de difuzare cu BRD

Compania selectată va fi responsabilă pentru întregul proces de elaborare și producere a spotului, iar versiunile inițiale și intermediare vor fi prezentate către discuție și aprobare contractorului, iar compania selectată va integra comentariile și sugestiile contractorului.

Spotul social va fi elaborat și prezentat contractorului în versiune finală aprobată în toate formatele video și rezoluție Full HD, cu parametrii tehnici solicitați de televiziunile la care va fi difuzat și, de asemenea, va livra și versiuni ajustate pentru social media (Facebook, Twitter, web, etc.). De asemenea, spotul va fi prezentat și într-o versiune cu subtitrări în limba rusă, precum și într-o versiune scurtă de 30 de secunde,  versiune lungă de 90 secunde.

Candidații eligibili:

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în producerea de spoturi video/audio. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară:

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, în MDL, cu indicarea costurilor pentru elaborarea și difuzarea produsului.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a șefului BRD. Contractantul va lucra în afara oficiului BRD și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul produselor menționate aici vor fi elaborate reieșind din cerințele BRD.

Dosarul de aplicare va include:

  • Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costului pentru plasarea spotului cu indicarea exactă a web-site-urilor unde va fi publicat spotul;
  • O scrisoare de intenție;
  • CV-ul companiei, portofoliul relevant și alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;
  • O listă scurtă a clienților anteriori (minim 3), aplicabil companiilor de comunicare.

Termenul limită extins pentru depunerea ofertelor este 25 mai 2018.

Dosarul va fi trimis la următoarea adresă de e-mail: brd@gov.md, cu mențiunea „Spot video”.

Nota bene!

  • Experiența anterioară de elaborare și difuzare în domenii similare acestor Termeni de referință, precum și de colaborare cu BRD va constitui un avantaj.
  • Doar companiile selectate vor fi contactate.
  • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md