Termeni de Referinţă pentru selectarea a unei sau câtorva companii pentru promovarea online și în media a programului eTwinning

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Prezentare generală:

 

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus+ al Comisiei Europene și este destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

 

Rețeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 314,486 de cadre didactice şi peste 141,885 de şcoli din 33 de ţări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda,

 

Elveţia, Norvegia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). 
Ministerului Educației al R. Moldova a desemnat Fundația Est-Europeană în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activități noi de  învățare.

 

Obiectivul:

 

Pentru promovarea eficientă a programului eTwinning Plus Moldova, se va organiza  o campanie în mediul online, în cadrul căreia se vor realiza și promova scurte spoturi video, va fi organizată o campanie de promovare pe rețele de socializare, va fi elaborată și promovată o broșură online și actualizat tehnic site-tul programului.

 

Pentru implementarea acestei componente, FEE va angaja o companie specializată în prestarea de servicii solicitate, care va elabora conceptul, planul de implementare și va implementa strategia de promovare a programului eTwinning Plus Moldova în mediul online.

 

Servicii: 

 

Serviciile vor fi prestate în perioada de implementare a proiectului (01.02.2018 – 31.12.2018) și la solicitarea Fundației. Serviciile solicitate sunt descrise în tabelul de mai jos. Data estimativă de începere a contractului este 1 februarie 2018. Fiecare dintre ofertanți va utiliza tabelul de mai jos pentru oferta financiară:

 

 

 

 

Denumire serviciu

Preț per unitate

Număr unități

Prețul total

Termen de realizare

1.

Elaborarea a 3 video de promovare în limba română cu subtitre în rusă și engleză.

2.

Elaborarea unor meme-uri sau alte produse online

3.

Elaborarea unei landing page

4.

Mentenanța lunara a landing page

5.

Elaborarea unei broșuri online

6.

Promovarea în mediul online a programului eTwinning (cele 3 video, landing page, meme, brosura online, alte produse) timp de 11 luni.

7.

Apariții în reportaje media (cel puțin 1 apariție pe 4 surse media diferite, inclusiv TV)

8.

Înregistrare și transmisiune video online a unei lecții eTwinning

9.

Redesign și ajustarea tehnică a site-ului web www.etwinning.md

 

 

Notă: Fundația își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii pentru fiecare categorie de servicii separat, în dependență de cost-eficiența ofertelor per fiecare tip de servicii.

 

Aspecte organizaționale:

 

Contractantul îşi va desfăşura activitatea sub supravegherea directă a Directorului de Programe. Contractantul va activa în afara oficiului FEE şi va participa la toate şedinţele ce vizează realizarea sarcinilor.

 

Candidaţii eligibili:

 

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţă anterioară în domeniu. 

 

Cerințe față de oferta financiară:

 

 

 

Candidații vor elabora o ofertă financiară detaliată, în EURO, cu indicarea costurilor pentru fiecare tip de serviciu, conform tabelului inserat mai sus. Companiile candidate sunt încurajate să propună și alte activități relevante și inovatoare de promovare online. Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0 (proiectul este scutit de TVA, Fundația Est –Europeană va oferi toate documentele confirmative).

 

 

Criterii de selecție a ofertantului:

 

 

Experienţa ofertantului: prezență pe piață, clienţi fideli/referinţe;

 

Cost-eficiența ofertei – prețul total versus numărul de utilizatori din grupurile țintă acoperit prin activitățile de promovare propuse.

 

Aplicația va include:

 

Certificatul de înregistrare al companiei;

 

 

  • Ofertă comercială care include preţul în EURO pentru fiecare serviciu, per unitate și total. Oferta trebuie să includă prețul la cota TVA 0 (proiectul este scutit de TVA, Fundația Est –Europeană va oferi toate documentele confirmative);

  • Exemple de campanii similare realizate anterior;

  • Termeni și condiții de prestare a serviciilor. 

 

Dosarul completat în limba română va fi expediat la următoarea adresă:

 

Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova, sau prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Campanie de promovare eTwinning Plus Moldova”.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 23 ianuarie 2018.

 

Pentru informații suplimentare contactați: 0 80010801 – apel gratuit

 

*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.