Selectarea unui Consultant/Companiei de PR și comunicare pentru promovarea imaginii AO ,,CASMED’’

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu "CASMED" anunță concurs pentru selectarea unui consultant/ companii de PR și comunicare pentru promovarea imaginii AO ,,CASMED’’pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2018. 

1. Întroducere

 Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu "CASMED" este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, non-profit, care a fost înregistrată  în decembrie 2010 din dorinţa de a sprijini persoanele în etate și persoanele defavorizate prin dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educative şi de sănătate.

Misiune: Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari prin sporirea accesului la servicii de calitate și promovarea dezvoltării comunitare. 

Viziune: O comunitate activă și sănătoasă, cu acces egal la servicii de calitate. AO ”CASMED” se doreşte a fi un centru de excelentă pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor comunitare.

Aria de activitate: Asociația Obștească ,,CASMED” îşi desfășoară activitatea în mun. Bălți și în peste 35 de comunităţi  din raioanele Râșcani, Făleşti, Sângerei, Florești, Drochia, Rezina, Șoldănești, Soroca, Telenești, Edineț și Glodeni.

Domeniile de activitate:

Asistența medico-socială la domiciliu pentru persoanele în vârstă este cel mai important aspect al organizației, încercând să satisfacă o gamă cât mai largă de nevoi, de la integrare socială, recuperare și reabilitare până la asistenţa în faze terminale ale bolii. Obiectivul principal fiind evitarea şi/sau depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate, păstrare a autonomiei, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vîrstnice.

O altă direcție de activitate a asociației este sprijinirea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale, prestatoare de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, prin oferirea serviciilor de informare, consultanţă şi instruire, granturi şi asistenţă tehnică. 

De asemenea AO ”CASMED” cooperează cu autoritățile publice locale pe principii de parteneriat, acordând sprijin și asistență comunităților care doresc să devină  prietenoase  vârstnicilor.

Pentru următorii 4 ani, AO ”CASMED” și-a trasat următoarele obiective:

 • - Dezvoltarea sectorului de îngrijiri medico-sociale la domiciliu;
 • - Promovarea conceptului de comunitate  prietenoasă vârstei;    
 • - Promovarea conceptului de îmbătrânire activă;
 • - Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organizațiilor neguvernamentale; 
 • - Dezvoltarea de afaceri sociale.

2. Responsabilitățile companiei/consultantului de PR și comunicare:

2.1.  Implementarea strategiei de comunicare a AO ,,CASMED “.   

2.2. Organizarea campaniei de comunicare și relatii publice pentru perioada 2018:

 • - Realizare calendar de activități, incluzând evenimente utile pentru networking / participare;
 • - Elaborare materiale comunicare pro-activă  și reactivă  (comunicate de presă, știri, articole, interviuri, concursuri, campanii pentru sporirea vizibilității organizației, participări evenimente, informații solicitate, bilanț de activități, programe, etc);
 • - Organizare evenimente și conferințe de presă, întalniri one-on-one;
 • - Distribuire comunicate de presa, la nivel local și național;
 • - Identificarea și relatarea unor  istorii de viață/de succes despre beneficiarii AO ,,CASMED’’.  
 • - Identificarea și contractarea jurnaliștilor și redactorilor în vederea realizării de materiale informative privind evenimentele organizate de AO ,,CASMED’’ și plasării acestora în presă și TV la nivel local și național;
 • - Raportarea aparițiilor AO ,,CASMED’’ în presa online, scrisă, TV (incluzând copia scanată sau link la materialul publicat);
 • - Realizarea de materiale photo și video de la evenimentele organizate de AO ,,CASMED’’;
 • - Pregătirea managementului instituției pentru discursuri publice, precum și pentru aparițiile televizate (pregătirea informațiilor, pregătirea discursului; analiza de conținut a aparițiilor);
 • - Machetarea materialelor promoționale a organizației la necesitate.

3. Procedura de evaluare:

Consultantul /Compania de PR și comunicare va fi selectat (ă) în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale AO ”CASMED”, în baza următoarelor criterii:

 • - Experienţa specifică în realizarea campaniilor de promovare a proiectelor sociale/medicale;
 • - Gradul de corespundere a metodologiei propuse pentru desfășurarrea activităților de promovare cu Termenii de referință.

4. Documentele de participare

Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 • Oferta tehnică  (maxim 3 pagini)  Conceptul campaniei de comunicare și relatii publice;  
 • Oferta financiară;
 • CV-ul consultantului/ Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 • Portofoliul de activități realizate.

5. Valabilitatea ofertei:

Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru întreaga perioadă a anului 2018, de la data limită pentru depunerea ofertei.   

Condițiile de prezentare a pachetului de documente:

Propunerile solicitanților interesați vor fi expediate la următoarea adresă electronică: casmed.md@gmail.com  (cu mențiunea „Oferta pentru Servicii de PR și comunicare”).

Informații suplimentare pot fi obținute de la persoana de contact:

Dorina Rotaraș, coordonator de proiect; tel: ( 231) 27674

Termenul limită pentru recepționarea ofertelor: 23 ianuarie 2018, ora 18.00

Dosarele incomplete sau depuse după expirarea termenului nu vor fi examinate.Asociația Obștească Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu "CASMED" anunță concurs pentru selectarea unui consultant/ companii de PR și comunicare pentru promovarea imaginii AO ,,CASMED’’pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2018. 


Organizații vizate: CASMED |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.