Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est solicită oferte comerciale pentru servicii de elaborare și producere video în cadrul Festivalului Internațional ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”

FINAL 1

Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est solicită oferte comerciale pentru servicii de elaborare și producere video în cadrul Festivalului Internațional ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”

Contextul proiectului:

Proiectul ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni” este realizat de Asociaţia Obştească Synergetica Eur/Est cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și  Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul proiectului reprezintă consolidarea rolului societăţii civile prin promovarea şi încurajarea participării tuturor actorilor societăţii, în special, a cetăţenilor obişnuiţi, în cele mai valoroase şi importante inițiative civice pentru o dezvoltare durabilă a ţării.

Proiectul se va desfăşura în perioada septembrie-octombrie 2017.

Obiectivele generale ale proiectului:

 1. Promovarea şi încurajarea excelenţei civice;
 2. Crearea unei platforme civice şi a unui mediu de socializare a tuturor părţilor societăţii civile;
 3. Stimularea şi încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor fructuoase dintre actorii societăţii moldoveneşti şi reprezentanţii ONG-urilor, autorităţilor locale, instituţii internaţionale, companii private, cetăţenilor obişnuiţi;
 4. Creşterea activismului şi angajamentul civic prin promovarea celor mai bune practici civice europene;
 5. Promovarea unei culturi de prezentare și de partajare a excelenței civice.

 CONCURS

Pentru a contribui la desfăşurarea acestui proiect civic în Republica Moldova, AO Synergetica Eur/Est anunţă un concurs deschis de  selectare a unei companii sau a 1-2 experţi, cu experienţă în domeniu, care să presteze servicii foto/video și de proiecţie pentru promovarea evenimentului.

Domeniile oferirii serviciilor să cuprindă:

 1. Elaborarea conceptului, filmare și montare a spoturilor audio-video;
 2. Filmarea lucrărilor evenimentului;
 3. Proiecție video a panelurilor Civic Fest;
 4. Servicii foto pe tot parcursul desfășurării Civic Fest și evenimentelor culturale;
 5. Echipament sunet și proiecție video.

Obiectivul concursului:

În scopul  organizării si desfăşurării cu succes a celei de-a cincea ediții a festivalului Civic Fest Moldova 2017, pentru 29 septembrie, Centrul Summit Events, orele 09.00-18.00 și 30 septembrie, Centrul Shopping Malldova, orele 10.00.19.00, Asociația obștească Synergetica Eur/Est organizează un concurs pentru selectarea ofertelor:

LOTUL 1:

 

Servicii

 

Unitate

 

Pret unitate

 

Pret final USD

Spot audio/video de promovare (30 sec.) 1    
Spot video (adresare catre participanți (1 min.) ) 10    
FINAL  

 

LOTUL 2:

 

Servicii

 

Unitate

 

Pret unitate

 

Pret final USD

Filmarea lucrărilor evenimentului (minim 2 camere video) 2 zile    
Proiecție video a panelurilor 2 zile    
Echipament sunet și proiecție video 2 zile    
FINAL  

 

Responsabilităţile companiei/expertului:

 1. Va oferi servicii calitative, oferite cu acurateţe, corectitudine şi conforme standardelor profesionale consacrate şi în timpul rezervat pentru aceasta.  
 2. Va informa în timp util despre imposibilitatea temporară a prestării serviciilor din motive tehnice, cu livrarea serviciilor prevăzute imediat după eliminarea defecţiunilor şi revenirea la normalitate.
 3. Va trata cu înţelegere cazurile de reţinere a plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate.

Responsabilităţile AO Synergetica Eur/Est

 1. Va asigura achitarea la timp a plăţii pentru serviciile prestate.
 2. Va sesiza expertul despre reţinerea plăţii pentru servicii, dacă acestea au la bază motive obiective şi justificate.
 3. Va trata cu înţelegere cazurile de forţă majoră în care expertul va întârzia furnizarea produselor sale din motive tehnice, care sunt obiective şi nu depind de el.

Cerințe de eligibilitate

Aplicanții trebuie să fie persoane juridice rezidente în Republica Moldova şi să aibă experienţă  de cel puţin doi ani în domeniul serviciilor de elaborare şi producere media.

Criterii de selecţie a companiei:

 1. Experienţa companiei candidate;
 2. Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;
 3. Termene de livrare a produsului solicitat.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

 1. Oferta cu preţurile companiei pentru lotul/loturile pentru care aplică; dacă o companie aplică pentru mai multe loturi, oferta trebuie să fie structurată pe fiecare lot separat.
 2. Mostre de materiale promoţionale sau imagini ale acestora conform celor menţionate în sarcinile tehnice;
 3. CV-ul companiei şi/sau alte documente care atestă experienţa şi calificările necesare pentru îndeplinirea cerinţelor expuse în această cerere de ofertă.

Prezentarea  ofertei:

Oferta va fi prezentată până la data de 20 septembrie 2017, ora 18.00 sub următoarea formă:

 1. FORMAT ELECTRONIC. Oferta în format electronic va fi expediată la următoarea adresă de e-mail: office@civicfest.md;
 2. FORMAT TIPĂRIT. Dosarul va include atât oferta tehnică, cât şi cea financiară (în USD).

Dosarul complet se va prezenta personal sau expedia prin poştă la următoarea adresă:

Republica Moldova, MD-2012

Mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr.68,

etaj 3, off.301, Chişinău, MD-2012

AO Synergetica Eur/Est

Pe ofertă/plic se va indica următoarea informaţie:

Pentru: Tudor Ştefan

De la: Numele ofertantului, semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe ofertă sau verso-ul plicului

Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea  companiei/experţilor ce oferă prestare a serviciilor de elaborare şi producere media.

Denumirea proiectului: ”Civic Fest 2017: Moldova pentru cetăţeni”.

Pentru întrebări suplimentare: Tudor Ștefan, director de proiect, la adresa e-mail: office@civicfest.md  sau la numărul de telefon: 0 22 24 02 74.

Proiectul CIVIC FEST este implementat de către Asociația Obștească Synergetica Eur/Est cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md