Serviciul Fiscal de Stat solicită serviciile unei companii în domeniul sondajelor

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 (SERVICII DE CONSULTANȚĂ)

 

 

 

Republica Moldova  

Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale

Nr. de identificare a proiectului: P127734

Nr. împrumutului/Nr. creditului/ Nr. grantului.: 5829-MD, 8625-MD

Nr. de referință: TAMP/2/CQS-3

Denumirea misiunii: “Sondaj privind satisfacția contribuabililor: elaborarea, administrarea, și analiza rezultatelor”

 

Contextul

Guvernul Republicii Moldova implementează un proiect cuprinzător de modernizare a administrării fiscale (TAMP) care are ca scop reforma largă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Republica Moldova a obținut finanțare din partea Asociației Internaționale pentru Dezvoltare și din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru implementarea proiectului TAMP. Serviciul Fiscal de Stat este Instituția de Implementare a Proiectului, care este responsabilă de gestionarea și implementarea în ansamblu a proiectului cât și de urmărirea, monitorizarea și raportarea rezultatelor și impactului proiectului.

Obiectivul de dezvoltare al proiectului TAMP este de a consolida capacitatea SFS prin creșterea eficienței și eficacității. Obiectivele adiționale ale proiectului TAMP sunt reducerea poverii asupra contribuabililor, îmbunătățirea conformării și satisfacției contribuabililor cât și îmbunătățirea profesionalismului și integrității angajaților SFS. Proiectul TAMP include cinci componente principale, și anume:

Componenta 1:  Politici fiscale și analiză

Componenta 2:  Dezvoltarea instituțională

Componenta 3:  Dezvoltarea operațională

Componenta 4:  Modernizarea infrastructurii și a sistemului IT

Componenta 5:  Managementul proiectului și managementul schimbării

Proiectul va finanța implementarea unor sondaje pentru a evalua nivelul satisfacției contribuabililor cu SFS. Nivelul satisfacției contribuabililor este o măsură intermediară care are scopul de a ajuta SFS să reducă povara suportată de contribuabili, să îmbunătățească conformarea fiscală și să sporească încrederea populației în profesionalismul și integritatea angajaților SFS. Primul sondaj va fi realizat în primul an de implementare a proiectului și va fi utilizat pentru stabilirea unei baze de referință pentru a măsura schimbările în ce privește gradul de satisfacție a contribuabililor. Sondajul va fi efectuat la nivel național, în rândul contribuabililor (persoanelor fizice și juridice).

SFS solicită serviciile unei companii cu experiență în domeniul sondajelor care ar concepe și elabora un sondaj în rândul contribuabililor, ar realiza anchetele pilot, administra sondajul, acumula și analiza rezultatele sondajului și ar face recomandări în baza constatărilor.

SFS invită toate companiile eligibile să-și exprime interesul în prestarea serviciilor. Companiile interesate trebuie să furnizeze informații din care să rezulte că sunt calificate pentru a efectua serviciile solicitate (descrierea unor sarcini similare, referințe la sondajele elaborate și administrate, experiență în condiții asemănătoare, disponibilitatea angajaților care au abilitățile necesare, CV-urile personalului cheie care ar urma să fie implicat în executarea sarcinii, etc.). Companiile se pot asocia pentru a-și îmbunătăți gradul de calificare. Această Cerere de exprimare a interesului va duce la pregătirea unei Liste restrânse de companii. Pentru evaluarea expresiilor de interes pentru această misiune se vor aplica următoarele criterii și puncte:

# Criterii Puncte
  1. 1.     
Experiență demonstrabilă în realizarea unor astfel de sondaje în Moldova. Compania trebuie să demonstreze cunoștințe/competențe vaste, inclusiv 5 ani de experiență relevantă în realizarea sondajelor de opinie publică și analiza rezultatelor, să poată oferi acoperirea geografică necesară și experiență în realizarea sondajelor cantitative care includ 1,000 sau mai mulți respondenți. Experiența trebuie să includă conceperea, elaborarea, administrarea și analiza sondajelor. 50
  1. 2.     
Deține un portofoliu de lucrări care ar demonstra excelența și capacitatea profesională a companiei, care ar include cel puțin două sondaje implementate în ultimii 3 ani pe eșantioane mari  și reprezentative la nivel național. 35
  1. 3.     
Capacitatea de a prelua misiunea, inter alia, personal corespunzător, cu experiență în domeniul conceptualizării, elaborării, administrării și analizei rezultatelor sondajelor etc. 15


Misiunea se preconizează să înceapă în octombrie 2017 și urmează a fi implementată în decursul unei perioade de aproximativ 20 de săptămâni.

Compania va fi selectată în baza calificărilor pentru misiune (Selectare bazată pe calificările consultanților), în conformitate cu procedurile stabilite în Directivele Băncii Mondiale: Selectarea și Angajarea Consultanților de Împrumutații Băncii Mondiale, publicat în ianuarie 2011, revizuit în iulie 2014. Atenția companiilor interesate se atrage asupra paragrafului 1.9 al ghidului care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictele de interese.

Părțile cointeresate pot obține informații suplimentare la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru, de la 09:00 până la 17:00 (timpul Chișinăului).

Expresiile de interes urmează a fi transmise prin poșta electronică sau pe suport de hârtie la adresa indicată mai jos până la 12 septembrie 2017, ora 16:00 (timpul Chișinăului).

 

Serviciul Fiscal de Stat

În atenția:  Anastasia Movilă, Șef al Direcției Management Organizațional

str. Constantin Tănase 9, etajul 2, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Tel: 022-82-33-75

Email: anastasia.movila@sfs.md

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md