Concurs de selectare a Prestatorului de servicii privind Elaborarea standartelor de calitate pentru material săditor de mur,scoruș negru,cătină albă, măceș și corn

                                                                               TERMENI DE REFERINȚĂ

     privind selectarea Prestatorului de servicii pentru  elaborarea standardelor ( cerințe tehnice) pentru material săditor de mur, scoruș negru, cătină albă, măceș și corn

       Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,, Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

      Justificarea Proiectului  

La momentul actual sectorul de producere a materialului săditor bacifer se confruntă cu mai multe probleme ce ține de calitatea materialului săditor, care se caracterizează prin spectru sărac de soiuri existente   și omologate; potențialul de productivitate scăzută a soiurilor omologate până în prezent,  față de soiurile noi importate în ultimii 3-5 ani. Pentru a fi competitivi cu producția de pomușoare  pe piața națională și cea internațională, agriculturii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent , mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, ce rezultă în nerespectarea tehnologiei propriu-zise  de cultivare.

Până-n prezent nu au fost elaborate standarde (cerințe tehnice) pentru material săditor la speciile de mur, scoruș negru, cătină albă, măceș și corn. Practic tot acei care procură materialul săditor din pepinierele locale nu cunosc cerințe generale de calitate, mărime , transportare a materialului săditor. În caz de dispută juridică nici una din părți ( vânzătorul și cumpărătorul) nu pot să demonstreze dreptatea și in așa caz , ca de obicei este in pierdere cumpărătorul de material săditor.

De asemenea necesitatea de elaborare ale acestor standarde au nevoie organele abilitate ( ANSA ,MAIA) , ca organ de control a calității materialului săditor în pepinierele locale, astfel ca inspectorii locali ANSA pot verifica și aprecia exact starea pepinierelor /materialului săditor , având o bază juridică  prin prezența acestor   standarde la speciile menționate mai sus. 

În așa fel,  Proiectul  AMIB, prin implementarea acestei acțiuni,  are ca scop îmbunătățirea legislații  în domeniul calității și  sortimentul materialului săditor produs în RM  , finanțând elaborarea  acestor standarde, necesare  sectorului de producere a materialului săditor bacifer.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Pepinieră de arbuști fructiferi și căpșun - Teren cultivat cu scop de  înmulțire a  materialului săditor bacifer:  stoloni de căpșun, drajoni de zmeur și mur,  butași  înrădăcinați de coacăz, agriș și  scoruș negru etc.

Pomușoare – fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

 

    Obiectivul general

 

Selectarea unui Prestator de servicii care va elabora standarde moldovenești pentru material săditor la 5 specii de arbuști fructiferi: mur, scoruș negru, cătină albă, măceș și corn.

 

     Sarcini și responsabilități

Prestatorul de servicii va fi responsabil de conținutul  standardelor (cerințe tehnice) pentru speciile menționate mai sus.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea Prestatorului de servicii

În calitate de prestator de servicii pentru elaborarea standardelor de calitate pentru speciile menționate pot fi Instituțiile superioare  de învățământ și cercetare  cu profil agricol  din Republica Moldova , II, SRL și persoanele fizice acreditate , care activează în domeniul cercetării și producerii materialului săditor pomicol, și  întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

Persoane juridice

 • Să reprezinte o entitate legală, înregistrată în Republicii Moldova( SRL,ONG, II),  care deține activitate didactică și de cercetare  sau  de producere a materialului săditor sau de producere a a fructelor de bacifere;
 • Să posede cel puțin 5 ani experiență în cercetare, învățământ cu profil horticol sau
 • Să posede  cel puțin 5 ani experiență în producerea materialului săditor bacifer și cel puțin 2 ani experiență în cercetare sau învățământ cu profil horticol;

Persoane fizice

 • Să dețină cetățenia Republicii Moldova;
 • Să posede cel puțin 5 ani experiență în cercetare, învățământ cu profil horticol sau
 • Să posede  cel puțin 3 ani experiență în producerea materialului săditor bacifer și cel puțin 2 ani experiență în cercetare sau învățământ superior cu profil horticol;

 

 Actele necesare care trebuie prezentate Beneficiarului ce confirmă experiența Prestatorului de Servicii ( Persoane Juridice)

 • Profilul Companiei/Instituției;
 • CV-ul/CV-rile Comitetului tehnic care va elabora standardele pentru materialul săditor;
 • Lista lucrărilor publicate ediții naționale în ultimii 5 ani în domeniul Pomiculturii, sau domenii relevante, cu indicarea denumirii, volumului, anul publicării, coautorii;
 • Lista lucrărilor publicate ediții internaționale în ultimii 5 ani în domeniul Pomiculturii, sau domenii relevante, cu indicarea denumirii, volumului, anul publicării, coautorii;
 • Lista lucrărilor publicate în domeniul culturilor bacifere (dacă sunt);
 • Lista standardelor Moldovenești ,elaborate  anterior pentru  culturile horticole ( reprezintă un  avantaj).

  Actele necesare care trebuie prezentate Beneficiarului ce confirmă experiența Prestatorului de Servicii (      Persoane Fizice)

 • CV-ul  Prestatorului;
 • CV-ul/CV-rile Comitetului tehnic care va elabora standartele Moldovenești pentru materialul săditor ;
 • Lista lucrărilor publicate ediții naționale în ultimii 2 ani în domeniul Pomiculturii, sau domenii relevante, cu indicarea denumirii, volumului, anul publicării, coautorii;
 • Lista lucrărilor publicate ediții internaționale în ultimii 2 ani în domeniul Pomiculturii, sau domenii relevante, cu indicarea denumirii, volumului, anul publicării, coautorii;
 • Lista lucrărilor publicate în domeniul culturilor bacifere (dacă sunt);
 • Lista standardelor elaborate  anterior pentru culturile pomicole ( reprezintă un  avantaj).

 

          Documentele necesare  de participare la concurs (Oferta tehnică)

         Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente ( copiile):

Persoane juridice

1) Certificatul de înregistrare a întreprinderii;

2) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 1);

4) Lista membrelor din Comitetul tehnic ( indicați autorii standardelor care vor elabora standardele).

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

Persoane fizice

1) Copia buletinului de identitate a Prestatorului;

2) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 1);

3)Oferta de preț pentru elaborarea standardelor.

      

          Oferta financiară

 

 Oferta de preț pentru elaborarea standardelor va include  (suma totală inclusiv TVA, perioada de implementare, autorul  de Standard  pentru  fiecare specie) ;

 

           Cerințele tehnice fată de Standardele Moldovenești

 1. Să fie elaborat în limba română;
 2. Textul lucrării va fi tipărit in Word, TNR (Times New Roman) , 12 Normal, interval 1, structurat pe întreaga lățime a paginii;
 3. Tabelele vor fi realizate în alb negru și incluse în text, la locul potrivit;
 4. Autorii Standarturilor urmează să prezinte Beneficiarului, Manuscrisul în formă electronică  structurată per pagini, paragrafe,  redactat profesional;
 5. De analizat informațiile din literatura de specialitate pe plan mondial și de interpretat conform legislației agricole și condițiilor pedo-climatice ale  Republicii Moldova ;
 6. Lucrarea de structurat şi dimensionat, după conținut, ilustrare grafică și mod de redactare identic  pentru toate culturile;

 7.   La fiecare specie de prezentat:

 • Domeniul de aplicare;
 • Referințe la marcare;
 • Terminologia de specialitate;
 • Clasificarea materialului săditor în funcție de starea fitosanitară :

a) material săditor liber de virus (v.f.);

b) material testat la virus (v.t.);

 • Clasificarea materialului săditor în funcție de valoarea biologică;
 • Caracteristica cerințelor tehnice de calitate pentru 5 specii menționate;
 • Condițiile de livrare a materialului săditor către cumpărător;
 • Reguli de verificare a a calității materialului săditor;
 • Metode de verificare a materialului săditor înainte de încărcare și transportare;
 • Reguli de transportare a materialului săditor pentru cele 5 specii;
 • Reguli de păstrare a materialului săditor în depozite după descărcare;
 • Indicarea Comitetului tehnic care a participat la elaborarea standardelor.

      Criteriile de evaluare a Ofertei Tehnice:

Evaluarea ofertelor tehnice și financiare  se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de Referință și  procedurilor interne a CCA.

                                           Criteriile de evaluare a Ofertei Tehnice

Poziția Criteriile de evaluare Punctaj
A Experiența ofertantului în publicarea manualelor, ghidurilor ș altor lucrări cu profil pomicol 20
B Experiența ofertantului în elaborarea Standardelor Moldovenești 20
C Perioada de elaborare a Standardelor (Oferta tehnică) 30
D Costul de elaborare a standardelor Moldovenești (Oferta Financiară) 30

 

 •  După aprobarea Ofertei Tehnice și Ofertei Financiare  de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Prestare Servicii.
 • CCA își rezervă dreptul de a respinge Ofertele, care nu corespund condițiilor stipulate în ToR  ori Oferta financiară nu corespunde Bugetului Finanțatorului.
 • Data limita de recepționare a dosarelor este 01 Septembrie 2017.
 • Rezultatele Tenderului  vor fi anunțate până în data de 5 Septembrie 2017.

 CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE

 • Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se transmite pe parcursul perioadei menționate pe   adresa:

ddodica@cca-ngo.org

         sau  adresa poștală:

AO Centrul de Consultanță în Afaceri NGO, MD-2004

or. Chișinău, strada Mitropolitul Petru Movilă, 23/9, oficiul 3.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: ddodica@cca-ngo.org or sunați pe numărul de telefon : 068225589

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md