Cerere de ofertă pentru dezvoltarea aplicației mobile

 1. Cadrul general:

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) implementează o nouă etapă a programului ÎNVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ în cadrul proiectului Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire la distanță, care este implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica Moldova.

 2.     Despre proiect:

Obiectivul general:

Proiectul sprijină integrarea sociolingvistică, culturală și profesională și socială a tinerilor, din RM, prin instruirea lingvistică la distanţă.

 Publicul-țintă

Principalul grup țintă al proiectului este format din tineri specialiști, cu vârsta de 16-35 ani, reprezentanți ai minorităților etnice din regiunile UTAG, Transnistria, Nord, Sud și Centru ale RM.

 3. Cerințele tehnice

 1. Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru Android și IOS
 2. Aplicația va fi disponibilă gratuit în Google Play și App store, cost inclus
 3. Aplicația va fi publicată de pe contul dezvoltatorului
 4. Aplicația va furniza conținut și material fără conexiune permanentă la internet
 5. Posibilitatea de a updata informația  (prin update de app sau push la conectarea online)
 6. iOS Wireframing & Prototyping
 7. Android Wireframing & Prototyping
 8. iOS UI Design
 9. Android UI Design
 10. Prezentarea aplicațiilor pe magazinele Apple si Google in versiunea de tableta si telefon
 11. Plasarea inițială a conținutului
 12. Prelucrare și plasarea multimedia
 13. Introducerea modificărilor după pilotare
 14. Testarea detaliată a aplicației
 15. Asigurarea compatibilității cu diferite device-uri
 16. Asigură funcționalitatea aplicației și ușurința în utilizare
 17. Suport și mentenanță pe perioada proiectului
 18. Navigare ușoară, culori prietenoase, elemente grafice, efecte interactive care ar facilita învățarea limbii
 19. Aplicația va fi in mai multe limbi (ro, ru, eng), cu posibilitate de extindere și în alte limbii, precum franceză, arabă ș.a.
 20. Secțiune de raportare în back-end (locația utilizatorilor, categoriile cele mai accesibile, timp petrecut etc.)
 21. Aplicația va conține
 •  Ghid de conversație în limba română conținând expresii pentru 15 teme de comunicare

 •  Exerciții de audiere, traducere, completare, selectare

 • 4. Modul de depunere a ofertelor

Ofertele trebuie însoțite de semnătură, stampilă, transmise în plic sigilat cu mențiunea: „Cerere de ofertă pentru elaborarea aplicației mobile pentru ghidul de conversație română-rusă și engleză”.

Plicul trebuie să conțină propunerea tehnică și cea financiară.

Depunerea ofertei se poate realiza prin postă, curier sau predare personală, nu mai târziu de 18 august, 2017, ora 16.00.

Ofertele se depun la următoarea adresă:

 Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Republica Moldova (ANTEM)

mun. Chişinău, str. Iacob Hîncu, Nr. 10/1, MD-2005

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md