Cerere modificată de Oferte - Procurarea de recipiente/căldări pentru colectarea, transportarea si stocarea mierii de albini

Cererea modificată de Ofertă (RFQ)

 

Număr RFQ: MoldHVAA_RFQ_16014_modificată              

Data emiterii: 7 iulie 2017                 

Data limită inițială de prezentare a ofertelor: 17 iulie 2017

Data limită pentru oferte în urma modificării cererii: 18 iulie 2017

Descriere scurta: Cererea modificată de Oferte - Procurarea de recipiente/căldări pentru colectarea, transportarea si stocarea mierii de albini        

Pentru: Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Contractul Nr. AID-117-C-17-00001     

Implementat de: Chemonics International, Inc.                

Persoana de Contact: APM, Asistent Granturi, Cristina Parfene, HVAAProcurement@chemonics.com

***** CERINȚE DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI ÎN AFACERI ****

Chemonics se angajează să păstreze integritate în procesul de achiziție, și selectează furnizori doar în baza criteriilor obiective legate de afaceri, cum ar fi prețul și caracteristicile tehnice. Chemonics prevede ca furnizorii să se conformeze cu Standardele de Conduită în Afaceri, disponibile pe http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx

Chemonics nu tolerează frauda, complicitatea între ofertanți, propunerile/ofertele falsificate, luarea de mită sau favorurile. Orice companie sau persoană care încalcă aceste standarde va fi descalificată din cadrul procesului de achiziție, cu interdicție de a mai participa la viitoarele achiziții, și pot fi raportate atât către USAID cât și Biroul Inspectorului General.

Angajaților și agenților Chemonics le este strict interzis de a solicita sau accepta orice sumă de bani, onorariu, comision, credit, cadou, bacșiș, obiect de valoare sau de compensare de la producătorii sau furnizorii actuali sau potențiali ca recompensă sau în schimbul unui serviciu. Înțelegerea încheiată cu angajații și agenții implicați în astfel de comportament este supusă suspendării și se va raporta către USAID și Biroul Inspectorului General. În plus, Chemonics va informa USAID și Biroul Inspectorului General de propunerea oricărui furnizor de bani, onorariu, comision, credit, cadou, bacșiș, obiect de valoare sau de compensare în scopul de a obține un serviciu.

Ofertanții care au răspuns la acest RFQ trebuie să indice următoarele, ca parte a prezentării ofertei:

• Dezvăluirea oricărui tip de relație, cum ar fi apropiată, familială sau financiară, cu Chemonics sau cu angajații proiectului. De exemplu, în cazul în care vărul unui ofertant este angajat de proiect, ofertantul trebuie să declare acest lucru.

•  Dezvăluirea oricărui tip de relație, cum ar fi apropiată, familială sau financiară, cu alți ofertanți, care la fel înaintează propuneri. De exemplu, dacă tatăl unui ofertant deține o companie care depune o altă ofertă, ofertantul trebuie să declare acest lucru.

•  Certificarea faptului că prețurile din ofertă au fost atinse în mod independent, fără nici o consultare, comunicare, sau de comun acord cu orice alt ofertant sau concurent cu scopul de a restrânge concurența.

• Certificarea faptului că toate informațiile incluse în ofertă și toate documentele de însoțire sunt autentice și corecte.

• Certificarea înțelegerii și acordului față de interdicțiile impuse de către Chemonics  privind fraudele, luarea de mită și plata ilegală.

Vă rugăm să contactați Echipa AITTF (HVAAProcurement@chemonics.com.) pentru a adresa orice întrebare sau neclaritate cu privire la informațiile de mai sus sau pentru a raporta orice potențială încălcare. Potențialele încălcări pot fi, de asemenea, raportate direct către Chemonics la adresa de e-mail BusinessConduct@chemonics.com sau prin telefon / Skype la 888.955.6881.

Secțiunea 1: Instrucțiuni pentru ofertanți

1. Introducere: Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) își propune să impulsioneze în următorii 5 ani dezvoltarea sectorului agricol privat, asigurând competitivitate produselor agroindustriale locale pe piața autohtona, regionala și internațională. Proiectul APM dispune de un Fond de granturi pentru Inovații în Agricultura și Transfer de Tehnologii, utilizat pentru a crea modele și mecanisme stimulative pentru creșterea investițiilor private și publice în agricultura cu valoare înalta. Proiectul va aborda complex problemele din sectorul agricol, oferind asistența antreprenorilor antrenați în diverse verigi ale lanțului valoric, grupurilor de producători, asociațiilor aferente și asociațiilor utilizatorilor de apa. La prima etapa, Proiectul APM va acorda sprijin antreprenorilor care activează în șase lanțuri valorice: merele, fructele sâmburoase, strugurii de masă, legumele pentru procesare și mierea naturală. Ulterior, asistența va fi extinsa și pentru alte lanțuri valorice. În cadrul activităților planificate, Proiectul are nevoie sa procure 15 600 buc recipiente/căldări pentru colectarea, transportarea și stocarea mierii naturale. Scopul acestei activități este de a introduce utilizarea unui tip unic și comun de recipient/căldare pentru miere brută în procesul de colectare a mierii de la apicultori.

Ofertanții sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics International, Inc. în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

2. Prezentarea ofertei și data limită: Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală  Chișinău, 18 iulie 2017.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email HVAAProcurement@chemonics.com cu indicarea numărului RFQ-lui în subiect sau pe suport de hârtie la adresa oficiului Proiectului APM. Toate suporturile de hârtie trebuie să fie semnate și ștampilate de reprezentantul oficial al ofertantului și livrate:

În atenția D-nei Cristina Parfene

Asistent Granturi, APM

Str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chisinau, Moldova

3. Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 12:00, ora locală Chișinău, 13 iulie 2017 prin email, la adresa HVAAProcurement@chemonics.com cu indicarea numărului RFQ-lui în subiect. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare -  și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics International, Inc. le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Doar răspunsurile în formă scrisă emise de Chemonics vor fi considerate oficiale și vor avea valoare în procesul RFQ și evaluarea ulterioară. Orice informație verbală primită de la angajații Chemonics sau orice altă entitate nu ar trebui să fie considerată ca un răspuns oficial la orice întrebare cu privire la acest RFQ.

4. Specificații: Secțiunea 3 conține specificațiile tehnice a recipientelor/căldărilor necesare. Toate bunurile oferite trebuie să fie noi și nefolosite. Vă rog să rețineți că, dacă nu este indicat altfel, modelele și mărcile declarate sunt pentru descrierea  ilustrativă.  Un  substitut  echivalent,  astfel  cum  este  stabilit  prin  specificații,  este acceptabil.

5. Oferta de preț: Oferta de preț ca răspuns la prezentul RFQ trebuie să conțină o sumă fixă ce include costurile de livrare și alte costuri. Prețul trebuie fixat în lei moldovenești. Oferta trebuie să fie valabilă pentru nu mai puțin de (30) zile calendaristice după termenul limită de prezentare a ofertei. Ofertanții sunt rugați să prezinte oferta de preț într-o scrisoare oficială cu antet; în cazul în care nu e posibil, ofertanții pot completa tabelul din Secțiunea 4.

În plus, ofertanții care răspund la acest RFQ sunt rugați să expedieze următoarele:

- Companiile ce răspund prezentului RFQ sunt rugate să prezinte o copie a certificatului oficial de înregistrare, extrasul companiei și licența de desfășurare a afacerii.

- Copia datelor bancare in Lei Moldovenești

6.  Condiții de livrare: Furnizorul selectat va fi rugat să livreze bunurile la adresele indicate în Secțiunea 3, Specificații și Cerințe Tehnice.

Ca parte componentă a răspunsului pentru respectivul RFQ, fiecare ofertant trebuie să numească o perioadă estimativă de livrare (în zile calendaristice) după recepționarea comenzii. Perioada estimativă de livrare prezentată în ofertă ca răspuns la acest RFQ trebuie să fie admisă în executarea contractului ulterior.

7. Sursa/Naționalitatea: Toate bunurile și serviciile oferite sau furnizate ca răspuns la prezentul RFQ  trebuie să corespundă Codului Geografic USAID 110 și 937 în conformitate cu Codul Regulamentelor Federale ale Statelor Unite ale Americii (CFR),  22 CFR §228. Țara domestică pentru respectivul RFQ este Moldova. Tarile codului 110 sunt USA, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, si Uzbekistan precum si tarile codului Code 937 (țările în dezvoltare).

Ofertanții nu pot oferi sau furniza bunuri sau servicii fabricate sau asamblate în, expediate din, transportate prin, sau altfel implicând oricare dintre următoarele țări: Cuba,  Iran, Coreea de Nord, Siria.

8. Instalare și Instruire: Contractantul va fi responsabil de instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului oferit. În momentul în care bunurile vor fi livrate se va oferi asistență tehnică, instruirea personalului, explicarea tuturor caracteristicilor tehnice.

9. Garanția: Garanția domestică (în țara gazdă) este obligatorie pentru toate bunurile care cad sub incidența prezentului RFQ. Valabilitatea garanției pentru toate bunurile (căldările) trebuie sa fie de minimum un 1 an (12 luni) după livrarea și recepționarea bunurilor, în cazul în care nu este altfel stipulat în specificațiile tehnice.

10. Impozite și TVA: Proiectul de APM, proiect oficial al Guvernului Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, este scutit de orice taxe (inclusiv TVA la cota 0 (zero) %), tarife, impozite, taxe consulare sau alte taxe impuse de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Ofertele, ca răspuns la acest RFQ, nu trebuie să includă taxe și impozite percepute de țara gazdă, de care Proiectul USAID este scutit.

11. Eligibilitatea: Prin prezentarea ofertei date, ofertantul confirmă că nu este exclus, suspendat sau propus spre excludere din cercul clienților Guvernului Statelor Unite. Chemonics nu va acorda un contract unei companii excluse, suspendate sau considerată a fi neeligibilă de către Guvernul SUA.

12. Evaluarea și Decizia: Va fi selectat ofertantul a cărui ofertă este în conformitate cu instrucțiunile stipulate în RFQ, ce îndeplinește cerințele de eligibilitate și este considerată a fi de cea mai bună valoare pentru Chemonics în baza următoarelor criterii de evaluare, cu ponderea aplicată corespunzător:

 • Preț – 25 puncte: În baza prețului total prezentat în ofertă.
 • Specificații tehnice 45 puncte: Prezentarea ofertei în conformitate cu specificațiile tehnice indicate în solicitare.
 • Termen de livrare – 30 puncte: În baza termenului de livrare prezentat în ofertă.

Vă rugăm, să rețineți că în cazul în care reacția de răspuns va întârzia sau lipsi, oferta poate fi considerată "necorespunzătoare" și, prin urmare, descalificată. Chemonics își rezervă dreptul de a renunța la deficiențele nesemnificative la dorința sa.

Sunt solicitate cele mai bune oferte de preț. Se anticipează că decizia finală va fi luată exclusiv în baza ofertelor originale. Cu toate acestea, Chemonics își rezervă dreptul de a efectua oricare dintre următoarele acțiuni:

 • Chemonics poate duce tratative cu și/sau solicita clarificări de la oricare ofertant prioritar procedurii de luare a deciziei finale.
 • Deși preferința va fi acordată ofertantului a cărui ofertă întrunește toate cerințele tehnice ale respectivului RFQ, Chemonics poate acorda câștig parțial sau diviza câștigul între diferiți furnizori, dacă ține de interesul Proiectului Agricultura Performantă în Moldova.
 • Chemonics poate anula prezentul RFQ în orice moment.

Rețineți, odată cu prezentarea ofertei, ofertantul își asumă și confirmă înțelegerea că USAID nu este parte la cererea dată și oricare protest și dezacord trebuie prezentat - în scris cu explicații detaliate - către Proiectul APM, deoarece USAID nu va analiza plângerile în cadrul subcontractelor sale finanțate de USAID.  Chemonics,  la  discreția  sa,  va  lua  decizia  finală  asupra  rezultatului  unor  dezacorduri ulterioare.

Notă: Chemonics își rezervă dreptul de a plasa comenzi parțiale, bazate pe orice ofertă primită  - adică, în baza ofertei primite, Chemonics poate plasa o comandă pentru toate, unele sau nici una dintre articolele menționate. Chemonics își rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu corespund acestui RFQ. Se anticipează faptul că, Chemonics va oferi un contract de cumpărare (PO) pentru cantitățile complete de mărfuri și servicii descrise în acest RFQ. Cu toate acestea, Chemonics își rezervă dreptul de a oferi un contract de cumpărare (PO) chiar și pentru mai puține sau mai multe cantități și / sau servicii la discreția sa, fără nici o schimbare în prețul unitar sau alți termeni și condiții.

13. Termeni și Condiții: Aceasta este o cerere de ofertă. Lansarea cererii de ofertă date nu obligă  Chemonics, sau Proiectul APM, sau USAID să acorde cuiva contractul sau să ramburseze oricare costuri legate de pregătirea sau prezentarea ofertei.

Cererea respectivă este supusă unor termeni și condiții standard impuse de Chemonics. Orice câștig rezultat va fi determinat de acești termeni si condiții; o copie a termenilor și condițiilor este disponibilă la cerere. Rețineți, se vor aplica următorii termeni și condiții:

(a)  Termenul  standard  de  plată  prevăzut  de  Chemonics  este  de  30  de  zile  după  primirea  și acceptarea bunurilor sau produselor. Plata va fi efectuată pe numele entității care a prezentat oferta ca răspuns la prezentul RFQ și căreia i s-a oferit câștig de cauză; plata nu va fi efectuată pe numele unei terțe părți.

(b)  Orice câștig rezultat în baza prezentului RFQ va reprezenta o sumă fixă, sub forma unui contract

de cumpărare (PO).

(c)  Bunurile sau serviciile nu trebuie să fie fabricate sau asamblate în, expediate din, transportate

prin,  sau  altfel  implicând  oricare  dintre  următoarele  țări: Cuba,  Iran, Coreea de Nord, Siria.

(d) Orice transport internațional aerian sau maritim, care cade sub incidența rezultatului final al prezentului RFQ, trebuie să fie sub pavilionul Statelor Unite ale Americii.

(e)  În conformitate cu legislația Statelor Unite sunt interzise tranzacții cu, furnizarea de resurse și sprijin pentru persoane fizice și organizații teroriste. Ofertantul învingător trebuie să asigure conformitate cu legile respective.

(f)   Dreptul  de  proprietate  a  bunurilor  procurate  ca  rezultat  al  respectivului  RFQ  va  reveni organizației Chemonics, urmat de livrarea către și acceptarea bunurilor de către Chemonics. Riscul de pierdere, deteriorare sau distrugere a bunurilor va fi asumat de către ofertant până în momentul acordării dreptului de proprietate organizației Chemonics.

Secțiunea 2: Documentele necesare pentru aplicare

Pentru a asista ofertanții în pregătirea propunerilor, următoarea listă de verificare rezumă documentația care include documentele necesare pentru a aplica la acest RFQ:

 • Scrisoarea de intenție, semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului (vedeți modelul din Secțiunea 5).
 • Oferta oficială, inclusiv specificațiile bunurilor oferite (vedeți Secțiunea 4 ca un exemplu).
 • Copia certificatului de înregistrare și extrasul companiei ofertantului (pentru mai multe detalii, vedeți Secțiunea 1, punctul 5).

Secțiunea 3: Specificații și Cerințe Tehnice

Cerințe Tehnice Căldări:

 1. Material de confecționare – Polipropilena (PP)
 2. Capacitatea /Volumul – 33 litri
 3. Dimensiuni aproximative:
  1. H (înălțime) – 40 cm
  2. Diametru de sus – 36 cm
  3. Diametru de jos – 32 cm

Cu posibilitatea de a fi stocate vertical (una peste alta), pline cu miere de albini.

 1. Greutate – nu mai puțin de 1.2 kg
 2. Cu capac dublă închidere.
 3. Culoarea – Albă

Certificat/aviz sanitar valabil pentru a fi folosite in industria alimentară (confirmând conformitatea cu Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare; Hotărârea Guvernului RM Nr. 308 din 29.04.2011 și Hotărârea de Guvern RM Nr. 278 din 24.04.2013).

Generalități

Articol Cantitate Locatia de Livrare
 Căldări  6 000 buc  s. Hulboaca, mun. Chisinau. R Moldova
  Căldări  5 500 buc  s. Costesti, r-nul Ialoveni, R Moldova
  Căldări  4 100 buc  s. Bulboaca, Anenii Noi, R Moldova

 

Toate bunurile procurate în rezultatul acestei solicitări la livrare vor fi supuse inspectării și testării de către reprezentanții APM și a beneficiarului. Costul testelor și inspectării vor fi suportate de către Contractant.

Perioada de garanție

Perioada minimă de garanție solicitată pentru bunuri date trebuie să fie de  1 an (12 luni) de la data furnizării.

În cazul apariției unor defecțiuni sau a unei uzuri premature în termenul de garanție, Contractorul (Operatorul economic) are obligația de a înlocui defectele suportând contravaloarea acestora, la solicitarea autorității contractante în maxim 2 zile de la primirea unei sesizări scrise din partea autorității contractante, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Condiții de punere în funcțiune și exploatare

Recipientele/căldările pentru colectarea, transportarea și stocarea mierii naturale trebuie să fie însoțite la livrare de următoarele documente:

 • Certificat Sanitar/Aviz sanitar;
 • Declarație  de conformitate emisă de producător  care asigură că produsul corespunde cerințelor standardelor naționale și / sau europene;
 • Instrucțiuni de punere în funcțiune, utilizare și întreținere în limba română și/sau rusă;
 • Certificat de garanție, cu includerea cerințelor privind garanția stipulată în acest Caiet de sarcini.

Secțiunea 4: Rezumatul ofertei

Rezumatul de mai jos trebuie completat și prezentat împreună cu oferta:

I. Administrator:

Numele Companiei:               

Codul Fiscal:

Adresa:                      

Nr. Telefon/Fax, Email:

II.         Prețul:

Articole Cantitate Preț pe Unitate TVA 0%  în MDL

Preț Total

TVA 0% în MDL

       
       
       
       
       
PRET TOTAL TVA 0%      

III.       Estimarea termenului de livrare

De la recepționarea oficială a comenzii până la livrare    ____________ zile calendaristice

(NOTĂ: Datele de livrare trebuie să fie oneste,  corecte, ce vor rezulta într-un contract ulterior)

 

Secțiunea 5: Scrisoarea de intenție

Următoarea Scrisoarea de Intenție trebuie sa fie plasată într-o scrisoare cu antet completată / semnată /

ștampilată de către un reprezentant autorizat de către ofertant:

Către: Chemonics International, Inc. Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova  

Referință: MoldHVAA_RFQ_16014

În atenția: APM, Cristina Parfene, Asistent Granturi,

str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Moldova

Noi, subsemnații, prin prezenta prezentăm atașat oferta în scopul efectuării tuturor acțiunilor necesare

pentru a finaliza activitățile și cerințele descrise în referința de mai sus a prezentului RFQ.

Prin prezenta noi suntem de acord cu toți termenii și condițiile, prevederile speciale și instrucțiunile indicate în RFQ.  În continuare [introduceți denumirea companiei] asigură, din partea companiei, precum și a reprezentanților oficiali ai companiei faptul că toate condițiile și serviciile/bunurile oferite ca rezultat al acestui RFQ sunt eligibile spre achiziție în concordanță cu specificațiile și condițiile prevăzute de către USAID  și  confirmă  că  nu  este  exclus,  suspendat  sau  propus  spre  excludere  din  cercul  clienților Guvernului Statelor Unite.

Mai mult decât atât, certificăm faptul că, în baza celor mai bune cunoștințe și convingeri ale noastre:

 • Nu  suntem în  relații  apropiate,  familiale  sau  financiare  cu  nici  un  angajat  Chemonics  sau  al
 • Nu suntem în relații apropiate, familiale sau financiare cu alți ofertanți, care la fel înaintează
 • Prețurile din oferta noastră au fost atinse în mod independent, fără nici o consultare comunicare sau de comun acord cu orice alt ofertant sau concurent cu scopul de a restrânge concurența;
 • Toate informațiile incluse în ofertă și toate documentele de însoțire sunt autentice și corecte;
 • Înțelegem și suntem de acord cu interdicțiile impuse de către Chemonics  privind fraudele, luarea de mită și plata ilegală.
 • Proiectului  APM;
 • propuneri în baza prezentului RFQ;

Prin prezenta certificăm că datele și declarațiile menționate sunt veridice, actuale și complete.

Semnătura:________________________________________________________________________

Numele și funcția semnatarului:________________________________________________________

Data:_____________________________________________________________________________

Denumirea companiei:_______________________________________________________________

Adresa companiei:___________________________________________________________________

Datele de contact ale companiei:________________________________________________________

Rechizitele companiei:________________________________________________________________

Are compania un cont bancar activ (Da/Nu)? ______________________________________________

Denumirea oficială asociată cu contul bancar (pentru plată): __________________________________

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md