CRJM anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de predare a limbii engleze pentru membrii Asociației

 

 

  

Data: 19 iunie 2017

I.        Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști. CRJM tinde să asigure o justiție calitativă, promptă și transparentă, respectarea efectivă a drepturilor civile și politice și un cadru legislativ pentru organizațiile societății civile. În realizarea acestor obiective, CRJM combină cercetarea de politici și activitatea de advocacy realizate într-un mod independent și neutru. 

II.      Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei companii în vederea prestării serviciilor de predare a limbii engleze generale și limbii engleze specializate pentru domeniul juridic, pentru membrii Asociației. Programul cursurilor va fi elaborat astfel încât să răspundă cerințelor membrilor Asociației care urmează să frecventeze cursurile și se va focusa atât pe abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, precum și pe aspectele ce vizează îmbunătățirea gramaticii, vocabularului, pronunțării, fluenței verbale, expresiilor idiomatice etc.

Detalii tehnice:

 • Numărul de nivele: va fi stabilit în funcție de nivelul actual al persoanelor instruite;
 • Numărul de ședințe pe săptămână: 2 sau 3, cu durata de 1,5 h sau 2,0 h;
 • Numărul persoanelor instruite pentru cursul de engleză generală: 3-4 persoane;
 • Numărul persoanelor instruite pentru engleza juridică: 10 persoane;
 • Locația de prestare a cursului: sediul CRJM, str. A. Sciusev 33, Chișinău;
 • Metode de predare:  inovative și interactive.

 Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată şi CRJM).

III.                Criteriile de selecție:

 • Oferta tehnică (experiența ofertantului, portofoliul de clienți, aplicarea metodelor inovative de predare)  – 70%;
 • Oferta financiară – 30%.

Oferta va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare, semnătura persoanei responsabile și amprenta ștampilei);
 2. Scurtă descriere despre metodele de predare aplicate și caracteristicile/detaliile cursurilor propuse.
 3. Oferta financiară (completată după modelul atașat la prezenta solicitare. Vă rugăm să faceți click pe acest enunț pentru a descărca modelul de ofertă financiară). Prețurile vor fi indicate în MDL, inclusiv cu TVA la cota 0%, (beneficiarul urmează să prezinte prestatorului setul de documente confirmative pentru aplicarea TVA la cota zero).

Prețurile indicate în oferte vor fi finale și nu vor putea fi ajustate după termenul-limită de prezentare a ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

Oferta  trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la olga.burucenco@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A.Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până pe 30 iunie 2017.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de  6 iulie 2017.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: olga.burucenco@crjm.org

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md