Va place ceea ce facem? Sustineti-ne!

Become a Patron!

Cerere de oferte pentru achiziționarea baloanelor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Din 20.04.2017                                                                                                          

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: "Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului", din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova 2015 – 2017”, Recipient Principal — Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru următoarele:

Nr. d/o Denumirea  Cant./ buc
1 Balon latex G120 ( 13 ich ), culoarea albă. 1500
2. Suport pentru baloane. 1500
 3.  Lipici cu logo. Seregrafie pe balon, culori 1+0 (macheta atașată) 1500


Informația privind specificațiile tehnice cît și termenii și condițiile de livrarele le găsiți în anexa nr.1.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat. Contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexa nr.1, la prezenta Cerere, va fi adresată și expediată la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2

Centrul „Pas cu Pas”

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50

E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

           secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 02 mai 2017.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

5. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr.1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat  în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru serviciile de imprimare, transport şi alte costuri locale necesare îndeplinire serviciilor.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTRACTULUI: Ofertele care  vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii). ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada mai 2017.

Dacă produsele prestate nu corespund solicitărilor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul ofertei de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă solicitărilor. În caz contrar oferta acestuia va fi descalificată.

(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului (pînă la 31 mai 2017), din data limită de prezentare a ofertelor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:

    Railean Corina – Director, Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.

    Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google