Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță concurs pentru selectarea și contractarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate a Asociației

Context:  În cadrul proiectului “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” (JDO) tinde să eficientizeze comunicarea sa. Asociația a instrumentat o treime din cazurile finalizate la CtEDO cu succes, fiind un lider în sectorul asociativ pe domeniul accesului la informații, jurisprudenței CtEDO și litigării strategice.

Datorită unei identități vizuale distincte, JDO se va poziționa mai bine în spațiul public, va fi ușor de recunoscut.

Obiectiv:

 • Poziționarea brandului JDO în calitate de lider la nivel național pe domeniul litigării strategice pe domeniul accesului la informații; reprezentarea la CtEDO și monitorizarea executării hotărârilor CtEDO.

Sarcini și responsabilități: Pentru a atinge obiectivele, compania contractată va:

 1. Studia identitatea ONG-urilor cu mandat similar din Republica Moldova și state vecine;
 2. Analiza istoria și semnificația brand-ului JDO;
 3. Analiza publicul-țintă, misiunea, viziunea, valorile și activitățile organizației;
 4. Elabora manualul de identitate al organizației;
 5. Instrui personalul organizației cu privire la modul de utilizare al manualului de identitate. 

Livrabile:

 • Raport de analiză a identității ONG-urilor cu mandat similar, al istoriei și semnificației brand-ului JDO, publicului-țintă și strategiei, precum și activităților JDO. Raportul va conține concluzii și recomandări pentru elaborarea identității vizuale.
 • Manualul de identitate al organizației. Manualul va conține:  legenda brandului (justificarea simbolului ales și descrierea asociațiilor cu viziunea, misiunea și valorile organizaționale), slogan, explicația cromaticii și elementelor grafice distincte alese, reguli de utilizare a brandului (inclusiv în raport cu branduri secundare, donatori, parteneri), șabloane.
 • Anexa cu elementele manualului, în format *.eps: logo (color, alb-negru, varianta pe alb, cu și fără slogan, versiunea cu link la site-ul instituțional), antet pentru corespondență oficială, comunicate de presă/declarații, cărți de vizită, roll-ups și bannere, publicații (studii de politici, policy papers and briefs, rapoarte). Toate șabloanele, în toate versiunile trebuie adaptate pentru română, rusă și engleză.

Aranjamente organizaționale:

Compania contractată va lucra sub îndrumarea Directorului de proiect.

Condiții pentru calificare:

 • Experiență în domeniul comunicării strategice, marketingului și designului grafic;
 • Designer calificat, cu minim 5 ani de experiență;
 • Experiența în cadrul unor sarcini similar, cu parteneri de dezvoltare și ONG-uri, va constitui un avantaj.

Termeni de executare:

 • Raport de analiză a identității ONG-urilor cu mandat similar, al istoriei și semnificației brand-ului JDO, publicului-țintă și strategiei, precum și activităților JDO – 10 zile din data semnării contractului
 • 3 versiuni de design pentru logoul organizației și slogan – 20 zile din data semnării contractului. Comentariile vor fi comunicate timp de 3 zile.
 • Logoul și sloganul final – 25 zile din data semnării contractului
 • Manualul de identitate al organizației – 30 zile din data semnării contractului
 • Anexa cu elementele manualului – 1,5 luni din data semnării contractului

Respectivii termeni de realizare sunt preliminari și vor fi precizați în contract.

Dosarul de aplicare va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție, semnată și ștampilată;
 • CV-ul organizației și CV-urile membrilor echipei;
 • Detalierea sarcinilor tehnice, termene de realizare;
 • Oferta financiară cu indicarea costului serviciilor pentru fiecare produs, sarcina tehnică și servicii adiționale;
 • Copia certificatului de inregistrare si a licenței;
 • Alte documente considerate a fi necesare ca parte a dosarului, la decizia ofertantului.

Criterii de selecție:

 • Oferta financiară cu indicarea costului serviciilor pentru fiecare produs, sarcina tehnică și servicii adiționale;
 • Experiența companiei și echipei propuse;
 • Termenul de livrare a serviciilor;
 • Ofertă financiară competitivă.

Criterii de evaluare:

Ofertele vor fi evaluate in baza urmatoarelor criterii de evaluare si punctare:

 • Oferta financiară - 40%
 • Experiența companiei, în ultimii 3 ani - 15%
 • Experiența liderului de echipă, în ultimii 3 ani - 15%
 • Experiența altor membri ai echipei, în ultimii 3 ani - 15%
 • Calitatea ofertei prezentate și descrierea sarcinilor, termene de realizare – 15%

Modalități și condiții de plată

Plățile, în etape, sunt condiționate de semnarea proceselor verbale de recepție.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este: 02 mai 2017 (ora 17.00). 

Dosarul trebuie expediat prin e-mail la adresa: olegpostovanu@gmail.com, cu mențiunea ”Propunere manual de identitate”. Textul din mesajul de e-mail va conține în mod obligatoriu informația de contact privind expeditorul.

Dosarul poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin poștă la următoarea adresă: Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 2, of. 13, MD-2009, Chişinău, Moldova.

Pentru mai multe informații referitor la activitatea Asociației ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, Vă rugăm să accesați pagina web www.lhr.md.

Pentru întrebări și detalii referitor la serviciile solicitate, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 26 09 37, sau pe e-mail la olegpostovanu@gmail.com . Persoană de contact – Oleg Postovanu.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Proiectul “Contribuția la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” este realizat cu sprijinul financiar acordat de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md