În atenţia Interpreților

20.03.2017

 

Stimați Interpreți!

 

Asociaţia obştească „Centrul de Drept al Avocaţilor” (CDA) planifică organizarea unei conferințe regionale în domeniul Monitorizării Frontierei la data de 16 şi 17 Mai 2017 pentru un grup de 33 de participanți.

CDA contractează doi interpreţi pentru servicii de interpretariat simultan din limba engleză în limba rusă şi vice versa.

Condiţii de lucru şi participare și lista de documente necesare pentru depunere:

 1. Orele de lucru în data de 16 mai 2017: 09.00 – 18.00
 2. Orele de lucru în data de 17 mai 2017: 09.00 – 18.00
 3. Oferta de preţ pentru fiecare zi în parte şi total
 4. Nivel ridicat de competenţă
 5. Asigure corectitudinea interpretării
 6.  Experienţă în domeniu (cel puţin 5 ani)
 7. Prezenta licenţa/autorizaţia interpretului
 8. CV’ul Interpretului
 9. Copia Buletinului de Identitate
 10. Codul personal de asigurări sociale (CPAS)
 11. Rechizitele Bancare

*Vă aducem la cunoştinţă că Centrului de Drept i se aplică cota zero TVA conform Hotărîrii de Guvernului nr.246 din 08.04.2010, Monitorul Oficial nr.370-376/999 din 31.12.2015)).

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea – Ofertă interpreți - se vor expedia prin intermediul poştei electronice law-center@cda.md sau în plic semnat, sigilat la sediul Centrului de Drept al Avocaţilor – mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr.8, MD-2009.

În acelaşi timp, Vă atenţionăm că numai ofertele în care sunt respectate cu stricteţe condiţiile de participare  sus-indicaţi vor fi acceptate pentru concurs!  

Termenul de depunere a ofertelor:  11 Aprilie 2017, ora: 12.00

 

Procurare  realizată în cadrul proiectului „Asistenţa Juridică pentru solicitanții de azil, refugiați şi Promovarea Dreptului Refugiaţilor”

 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md