Tender no. 91106209 for the procurement of dispensers for soap and devices for paper towels/Tender nr. 91106209 pentru achiziționarea dozatoarelor pentru săpun și a dispozitivelor pentru prosoape de hârtie

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of dispensers for soap and devices for paper towels within its project “Quality and Efficiency Improvement of Health Services in the Republic of Moldova”.

All goods have to be provided for the use in hospital facilities and, therefore, have a rigid, long-lasting and resistant to chemicals structure/construction.

Description

 

Qty, pcs
Elbow operated soap / sanitizer dispenser 160
Automatic dispenser for sanitizer 30
Mechanical dispenser for liquid soap 70
Devices for paper towels 130

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiaries located in Edinet and Cahul.

 

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

-        Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time;

-        Certificates of origin for the goods offered;

-        Short description/overview of the company experience and qualification;

-        Contact information for the bidder and responsible for acquisition;

-        Bank data including bank name, bank code and MDL account number;

-        Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;

-        No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and order number.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (66 Bernardazzi St. 5th floor, left wing, Chisinau, MD-2009) to the attention of Petru Pirnau, not later than Friday, 03 March 2017, time 17:00.

Contact person: Petru Pirnau, e-mail: petru.pirnau@giz.de, tel: 022 997920.

_______________________________________________________________________________________________

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea dozatoarelor pentru săpun și a dispozitivelor pentru prosoape de hârtie în cadrul proiectului “Calitatea și Eficiența Serviciilor Medicale în Republica Moldova”.   

Bunurile sunt menite utilizării în spitale și, astfel, trebuie să aibă o structură/construcție rigidă, rezistentă la uz și la aplicarea substanțelor chimice.

Descriere Cant., buc.
Dozator pentru săpun lichid / dezinfectant utilizat prin acționare cu antebrațul 160
Dozator automat pentru dezinfectant 30
Dozator mecanic pentru săpun lichid 70
Dispozitiv pentru prosoape de hârtie 130

Furnizorul va asigura transportarea bunurilor la adresa beneficiarului în Edineț și Cahul.

                                                                                                                          

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

-        Oferta în original (cu semnătură şi ștampilă), calculata în MDL la cota 0% TVA si perioada de livrare a bunurilor;

-        Certificatele de origine a bunurilor oferite;

-        Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;

-        Datele de contact al ofertantului și al persoanelor responsabile de ofertă;

-        Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;

-        Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;

-        Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (str A. Bernardazzi 66, et. 5, aripa stângă, Chişinău, MD-2009) în atenția lui Petru Pîrnău, nu mai târziu de vineri, 3 martie 2017, orele 17:00.

Persoanele de contact: Petru Pirnau, e-mail: petru.pirnau@giz.de, tel: 022 997920.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md