Universitatea Tehnica din Moldova (UTM)

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS). Sistemul ECTS facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.

 

ADRESA
Bd. Ştefan cel Mare, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

OFICIUL RECTORULUI
E-mail: rectorat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-78-61 /  Fax: +373 22 23-85-04

COMISIA DE ADMITERE
E-mail: admiterea@adm.utm.md
Tel: +373 78 83 90 49 / +373 22 23-51-85 /  Fax: +373 22 23-54-41

SECRETARIAT
E-mail: secretariat@adm.utm.md
Tel: +373 22 23-54-41 / Fax: 022 23-54-41

Titlu Data Publicării
ZIPHouse Executive Director Wanted. Extended Deadline Dec 21, 2018 11/12/2018
Conferința îmbunătățirea conexiunii rutiere a rm la rețeaua internațională de transport. 27/11/2018