Banca Nationala a Moldovei (BNM)

Titlu Data Publicării
Banca Națională a Moldovei angajează economist principal, direcția monitorizarea riscurilor și raportare, departamentul piețe financiare 20/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează expert principal, durata determinată, direcția gestionare și dezvoltarea procesului de raportare (drs-dgdpr-aep) 20/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează expert principal (durata determinată), Direcția Gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică 20/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează expert consultant durată determinată al direcţiei reglementarea, licenţierea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi 20/02/2018
Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de expert principal, Direcția Gestionare și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul Raportări și Statistică 20/02/2018
Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de Șef adjunct de direcție, Direcția rezoluție bancară 19/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează economist principal, Secția prognoze pe termen mediu, Direcția analize și prognoze macroeconomice, Departamentul politică monetară 16/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează economist principal pe durată determinată a Secţiei analiză monetară şi sectorului public, Direcția analize și prognoze macroeconomice, Departamentul Politică Monetară 16/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator, Secţia analiza inflației şi a indicatorilor sectorului real în cadrul Direcției analize și prognoze macroeconomice, Departamentul Politică Monetară 16/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează expert principal, Secţia supravegherea şi monitorizarea sistemelor şi instrumentelor de plată, Departamentul sisteme de plăți 16/02/2018
Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de economist principal, Direcția deservirea operațiunilor, Departamentul piețe financiare 16/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează director adjunct de departament, Departamentul Strategie, Organizare şi Resurse Umane 12/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează expert principal, direcția audit financiar și operațional, Departamentul Audit Intern 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează inginer principal, direcția infrastructura tehnologii informaționale și comunicații, Departamentul tehnologii informaționale 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajeaz inginer consultant, direcția suport și calitate, departamentul tehnologii informaționale 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de expert principal, Direcția organizare și gestiune TIC, Departamentul Tehnologii Informaționalea 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează inginer principal (durata determinata), Secţia elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor intra-bancare, Departamentul tehnologii informaționale 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează inginer coordonator (durata determinata), secţia elaborare sisteme informatice de deservire a operaţiunilor bancare, Departamentul tehnologii informaționale 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează șef de producție (Cantina), Direcţia administrarea patrimoniului și servicii sociale, Departamentul securitate și administrare 07/02/2018
Banca Națională a moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de inginer principal, direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale, departamentul securitate și administrare 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator, Serviciul relații externe și integrare europeană 07/02/2018
Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru funcția de economist principal, Direcţia supravegherea pe teren, Departamentul supraveghere bancară 02/02/2018
Comunicatul IDIS pe reacția BNM 05/04/2017

Gazduit pe amplica.md