Anunț: Selectarea participanților pentru instruire în achizițiile publice

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Data lansării: 05.07.2018

Solicitant – Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" www.viitorul.org

În cadrul proiectului «Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislație», finanțat de UE prin intermediul Programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar, și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, IDIS organizează un concurs public de selectare a participanților.

Cine poate aplica:

-Autoritățile contractante (Reprezentanți ai Administrației Publice Centrale și Locale de nivelul I și II) (specialiști pe achiziții publice, membri ai grupurilor de lucru pe achiziții din cadrul autorităților publice centrale, locale, precum și alte instituții publice)

-Agenții economici din Republica Moldova

Data și locul desfășurării:

IDIS Viitorul va desfășura 4 workshopuri în luna iulie 2018. Workshopurile se vor desfășura la sediul IDIS, în orașul Chișinău pe strada Iacob Hîncu 10/1, sala de conferințe et. 2.,după cum urmează:

-18 iulie 2018

-19 iulie 2018

-24 iulie 2018

-25 iulie 2018

Participanții se pot înscrie doar la un singur workshop.

Detalii logistice:

Workshopul va dura 4 ore (9.00 – 13.00).

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” va acoperi cheltuielile legate de seminarul de instruire: experți, sala de conferință, materiale și prezentări pentru participanți, pauză de cafea.

Obiectivele workshopurilor:

-consolidarea capacităților în domeniul achizițiilor publice a autorităților contractante și agenților economici;

-consolidarea capacităților în special pe: Noile prevederi legislative: metode de achiziție, praguri, termene. Întocmirea ofertelor pentru achizițiile de bunuri și servicii. Exemple de caiete de sarcini, oferte. Acordurile adiționale. Corelația dintre documentația de atribuire-ofertă – contract;  Sursele de accesare a informațiilor privind achizițiile publice. Lista de interdicție și Lista de calificare a operatorilor economici.; Particularitățile întocmirii ofertelor pentru achizițiile publice de lucrări. Exemple de oferte. Sistemul căilor de atac în materie de achiziții publice. Formularea contestațiilor în contextul achizițiilor publice. Spețe și recomandări,etc.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire vor expedia un mesaj cu Titlul : Workshop pe Achiziții Publice la adresa ungureanu.carolina@gmail.com până pe data de 13 iulie 2018, ora 18.00.

În mesaj este obligatoriu de a indica : Numele prenumele persoanei, poziția și instituția din care face parte, numărul de telefon și data la care se dorește de a participa la workshop (1 singură dată, într-o singură zi). 

Participarea la seminar va fi acceptată in limita locurilor disponibile.Organizații vizate: IDIS Viitorul |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.