Contabilitatea operațiunilor de export-import. Curs practic.

import exxport

Acest curs este pentru tine, dacă ai întrebări legate de calcularea corectă și declararea drepturilor de import şi export.

Înregistrează-te aici: https://goo.gl/4zAqM1 

La curs vei învăța:
• Legislația și baza documentară a activităţii de comerţ exterior şi subiecţii acesteia;
• Aplicații practice și de calculare a drepturilor de import;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu.

PROGRAM
1. Actele normative în vigoare, care reglementează activitatea de comerţ exterior şi subiecţii acesteia. 
2. Contractul de vînzare-cumpărare internaţional şi condiţiile de livrare INCOTERMS.
3. Regimurile vamale aplicate în activitatea de comerţ exterior.
4. Documentele specifice operaţiunilor de export-import.
5. Contabilitatea operaţiunilor de export:
5.1. Contabilitatea exportului de mărfuri şi servicii pe cont propriu;
5.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în comision.
6. Contabilitatea operaţiunilor de import:
6.1. Modul de calculare şi percepere a drepturilor de import;
6.2. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu;
6.3. Contabilitatea importului de mărfuri în comision;
6.4. Contabilitatea importului de servicii si imobilizări necorporale.
7. Contabilitatea operaţiunilor combinate de comerţ exterior:
7.1. Contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare activă);
7.2. Contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare pasivă).
8. Modalitatea calculării TVA aferentă restituirii și reflectarea acesteia în Declarația TVA.
9. Mecanismul efectuării controlului valutar al operaţiunilor de comerţ exterior.

Grup țintă:
-contabili;
-antreprenori;
-directori;
-studenți la economie;
-liberi profesioniști.

FORMATOR 
Cechina Ecaterina, director-financiar SA „Bucuria”, dr., conf. univ. ASEM, formator PROACTIVE. Data începerii cursului: 16 Noiembrie, 17:30 – 20:30

ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI: https://goo.gl/4zAqM1

INFO CONTACT: 078225501; instruiriproactive@gmail.com sau www.pro-active.md

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md