Aplica acum! „Model OSCE” / Подай заявку на участие! «Модель ОБСЕ»

Ce este OSCE?

OSCE înseamnă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cu 57 state participante din Europa, Asia Centrală și America de Nord, OSCE este cea mai mare organizație de securitate regională din lume.
 
Misiunea OSCE în Moldova se angajează într-o serie de activități menite să susțină tinerii din Republica Moldova pentru a spori capacitatea lor și interesul în angajarea în procesele democratice naționale.
 
Pentru mai multe informații, accesați: 
www.osce.org/Moldova

 

Ce este Modelul OSCE?

Modelul OSCE este un eveniment de patru zile (datele– 26-29 octombrie 2017):
Ziua 1: Participarea la exerciții de team-building, moderate de un instructor din cadrul OSCE, și aflarea a mai multe informații despre OSCE de la oficialii OSCE
Zilele 2 și 3: Obținerea formării esențiale de competențe de negociere de la un expert internațional OSCE
Ziua 4: Participarea la jocul de simulare Modelul OSCE
 

Jocul de simulare a Modelului OSCE reproduce Consiliului Permanent al OSCE în timpul unei situații de criză. Participanții vor reprezenta fiecare un stat participant al OSCE și vor lucra împreună pentru a rezolva criza.
 

Toți studenți care vor finaliza cu succes Modelul OSCE vor obține certificate emise de Misiunea OSCE în Moldova.

Trei cei mai buni studenți ai Modelului OSCE vor fi invitați să asiste la ședința Consiliului Permanent al OSCE în Secretariatul OSCE de la Viena.
 
 

Cine poate aplica?

  1. Studenții la zi din cadrul universităților din Bălți, Chișinău, Taraclia și Tiraspol
  2. Interes față de relațiile internaționale
  3. Instruire în domeniul dreptului, relațiilor internaționale, științelor politice sau jurnalism (sau un domeniu conex)

Cum se aplică

Pentru un formular de cerere electronic, vă rugăm să vizitați site-ul OSCE: http://www.osce.org/mission-to-moldova/328836

Vă rugăm să scrieți pe adresa ModelOSCE@osce.org pentru a returna formularul completat împreună cu CV-ul dvs. pînă pe 11 septembrie 2017.

Что такое ОБСЕ?

ОБСЕ означает Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Включая 57 государств из Европы, Центральной Азии и Северной Америки, ОБСЕ является крупнейшей в мире региональной организацией по безопасности. 
 
Миссия ОБСЕ в Молдове участвует в ряде мероприятий, направленных на расширение прав и возможностей молодежи Молдовы для укрепления их потенциала и повышения интереса к участию в национальных демократических процессах.
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
 www.osce.org/Moldova

Что такое «Модель ОБСЕ»?

«Модель ОБСЕ» является четырехдневным мероприятием (даты: 26-29 октября 2017 г.):
День 1: Упражнения по тимбилдингу с тренером ОБСЕ и информация о деятельности ОБСЕ от представителей ОБСЕ
День 2 и 3: Тренинг по навыкам ведения переговоров с международным экспертом ОБСЕ
День 4: Игра-симуляция «Модель ОБСЕ»
 
Игра-симуляция «Модель ОБСЕ» воспроизводит действия Постоянного Совета ОБСЕ во время кризисной ситуации. Каждый участник будет представлять определенное государство ОБСЕ и работать совместно с другими для разрешения кризиса.
Участие в «Модели ОБСЕ» бесплатно. На время проведения мероприятия будет предоставлено проживание, транспорт и питание.
 

Все студенты, успешно завершившие участие в «Модели ОБСЕ», получат сертификаты от Миссии ОБСЕ в Молдове

 
Три лучших студента, принявших участие в «Модели ОБСЕ», получат возможность посетить заседание Постоянного Cовета ОБСЕ в Секретариате ОБСЕ в Вене.

Кто может участвовать?

  1. Студенты дневного обучения университетов г. Бельцы, Тараклии, Кишинева и Тирасполя
  2. Обладать интересом к международным отношениям
  3. Образование в области права, международных отношений, политологии или журналистики (или смежной области)

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку  в электронной форме, пожалуйста, посетите веб-сайт ОБСЕ: http://www.osce.org/mission-to-moldova/328836
Пожалуйста, отправьте заполненную форму вместе с вашим CV на ModelOSCE@osce.org до 11 сентября 2017 года.
 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google